Porissa jo 45 prosenttia naimisiin ilman papin aamenta

Seurakuntien tilastojen mukaan enää 73 prosenttia porilaisista kuuluu kirkkoon.

avioliittoon vihkiminen
hääpari
Iso osa menee naimisiin siviilivihkimisenä.AOP

Kohta jo puolet avioliitoista solmitaan Porissa siviilivihkimisinä.

Evankelis-luterilaisten seurakuntien ylläpitämien tilastojen mukaan viime vuonna Porissa meni naimisiin 298 paria. Näistä kirkollisen vihkimisen otti 164 ja siviilivihkimisen 134 paria. Siviilivihkimisten määrä on noin 45 prosenttia kaikista avioliitoista.

Taustalla on muun muassa seurakuntien jäsenyyden suosion väheneminen. Viime vuonna kirkosta erosi yli tuhat porilaista, mikä on kolmanneksi suurin erojen lukumäärä tällä vuosituhannella. Erityisen paljon kirkosta erosivat 20–40-vuotiaat.

Enää 73,1 prosenttia porilaisista kuuluu kirkkoon. Vuonna 2007 kirkon jäseniä oli 82,5 prosenttia asukkaista. Poriin syntyneistä lapsista kirkon jäseniksi liitettiin viime vuonna vielä 76 prosenttia.

Porissa kirkkoon kuuluu vielä jonkin verran suurempi joukko asukkaista kuin Suomessa keskimäärin. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu enää alle 70 prosenttia suomalaisista. Kirkon jäsenmäärä on laskenut vuosikymmenen aikana merkittävästi.

kirkon jäsenmäärä
Kirkon jäsenmäärän putoaminen on ollut merkittävää.Yle / Uutisgrafiikka