Kitee ja Tohmajärvi Kuopion hiippakuntaan

Kirkolliskoukous päätti, että vuoden 2020 alusta lukien hiippakunnat vastaavat maakuntarajoja.

Kitee

Maakunnassa kaksi evankelisluterilaista seurakuntaa vaihtaa hiippakuntaa ensi vuoden alussa.

Kiteen ja Tohmajärven seurakunnat siirtyvät Mikkelistä Kuopion hiippakuntaan.

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan hiippakunnat muodostetaan jatkossa niin, että ne vastaavat maakuntarajoja. Kitee ja Tohmajärvi kuuluvat ainoina maakunnan seurakuntina Mikkelin hiippakuntaan.

Seurakuntien virassa olevat papit ja lehtorit siirtyvät automaattisesti uusiin hiippakuntiin.

Muutoksella pyritään muun muassa varmistamaan seurakuntien ja kuntien välinen yhteistyö.

Kuopion hiippakuntaan kuuluvat Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnat.