1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Turku

Turun uusi konserttitalo hämähäkkitontille, linnan naapuriin vai ratapihalle? Aikataulu ja hintalappu riippuvat myös sijainnista

Kaupunginhallitus saa eteensä suunnitelman, joka suosittelee uuden konserttitalon rakentamista vanhan peruskorjauksen sijaan.

Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Turun uuden konserttitalon suunnitelmat etenevät.

Kaupunginhallitus saa maanantaina käsiteltäväkseen suunnitelman, jonka mukaan Turkuun tulisi rakentaa kokonaan uusi konserttitalo vanhan peruskorjauksen sijaan.

Tehtyjen selvitysten mukaan uudisrakentaminen tulisi peruskorjaamista halvemmaksi. Peruskorjauksen hinta-arvio on 68,5 miljoonaa euroa. Uudisrakennus saa suunnitelmissa alustavaksi hintalapuksi 57,5 miljoonaa.

Mikäli Aninkaistenmäen vanhaa konserttitaloa voidaan hyödyntää esimerkiksi myymällä tai vuokraamalla sieltä tiloja, tuovat ne korjaus- ja uudisrakennustarpeesta riippuen kaupungille 12–20 miljoonan euron tulot.

Mutta missä sinfonia jatkossa soi?

Seuraava askel on suunnitelman mukaan uudisrakennuksen paikan valinta.

Esityksessä mainitaan vaihtoehtoina ratapiha, Turun linnan seutu sekä hämähäkkitontti. Kaikkiin mainittuihin liittyy selvityksen mukaan ratkaisemattomia kysymyksiä.

Hämähäkkitontin osalta tehdyissä selvityksissä on käynyt ilmi, että Samppalinnanmäen sisälle louhittava konserttisali on kallioperän laadun vuoksi teknisesti vaikea toteuttaa, mikä nostaisi hankkeen kustannuksia.

Turun linnan alueen ongelma on, että suuri konserttitalon rakennus ei kaupunkikuvallisesti sovi hyvin Turun linnan läheisyyteen. Lisäksi alue on varustamoyhtiö Viking Linen käytössä 2020-luvun loppupuolelle saakka.

Ratapihan osalta ongelmana on toistaiseksi se, että kaupungilla ei ole alueella sellaista tonttia, jolle konserttitalo olisi rakennettavissa ilman hankintalaista muodostuvia ristiriitoja.

Jotta lopullisen hankesuunnitelma ja kustannusarvio voidaan tehdä, on konserttitalon sijainti päätettävä. Kaikki nyt esitettävät vaihtoehdot vaativat myös asemakaavaprosessia.

Turun investointiohjelman mukaan uutta konserttitaloa rakennettaisiin vuosina 2022–2023. Alustavasti konserttitalo olisi valmis vuonna 2024.