Oulussa kokeillaan sosiaalipalvelujen tilapäishoidon järjestämissä hotellissa

Vammaisille ja kehitysvammaisille suunnattu tilapäishoito on saanut kiitosta asiakkailta.

Lyhyet
Uimari potkii veden alla
Oulussa aloitettu kokeilu on ensimmäinen Suomessa.Ville Välimäki / Yle

Oulussa on aloitettu kokeilu, jossa sosiaalipalvelujen tilapäishoitoa järjestetään viikonloppuisin hotellissa.

Tilapäishoidon asiakkaat asuvat kotona ja suurin osa heistä käy tilapäishoidossa omaishoitajan ollessa vapaalla. Kokeilu on alkanut huhtikuun alussa ja se kestää syyskuun loppuun asti.

Kaupungilta kerrotaan, että tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta Suomessa, kun vammaisille ja kehitysvammaisille suunnattua tilapäishoitoa tarjotaan hotellin tiloissa.

Järjestely Nallikarissa Hotelli Edenissä mahdollistaa omaishoitajien lomien sekä lakisääteisten vapaapäivien pitämisen. Oulun kaupungin asumis- ja päiväpalveluiden henkilökunta on paikalla ja vastaa ympärivuorokautisesti asiakkaiden hoidosta ja huolenpidosta hotellin tiloissa.

Kokeilu on saanut kiitosta asiakkailta. Kehitysvammaisen pojan äiti Jaana Lauri kertoo, että heidän perheelle lyhytaikaishoito Edenissä on toiminut hyvin. Jaana Lauri sanoo, että lyhytaikaishoito tuo perheelle hengähdystauon ja nuorelle tärkeitä sosiaalisia suhteita sekä mahdollisuuden tavata saman ikäisiä kavereita.

Oulun kaupungin erityisryhmien palveluohjausyksikön sosiaalityöntekijät tekevät päätökset omaishoidosta sekä omaishoitajien vapaista. Alle 18-vuotiaiden omaishoidon piirissä on Oulussa tällä hetkellä 403 asiakasta.

Kehitysvammaisten tuki ry on ollut mukana Edenin tilapäishoidon toiminnan suunnittelussa, palvelun aloittamisessa ja myös paikan päällä Edenissä. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto ei ole nähnyt estettä järjestää tilapäishoitoa kylpylähotellin tiloissa.