Korkein hallinto-oikeus: Kuusiselän kaatopaikalle ei poikkeuslupaa orgaanisille jätteille

Napapiirin Residuum oli hakenut poikkeuslupaa orgaanisen aineksen hautaamiseksi kaatopaikalle.

kaatopaikat
Kuusiselän kaatopaikka Rovaniemellä
Johanna Sarjas / Yle

Korkein hallinto-oikeus, Vaasan hallinto-oikeus ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ovat kaikki samaa mieltä: Napapiirin Residuumille ei anneta poikkeuslupaa sijoittaa Kuusiselän kaatopaikalle jätettä, joka sisältää yli 10 prosenttia orgaanista ainesta. Kaatopaikan sijaan sellaiselle jätteelle tulee keksiä jokin muu käsittelytapa.

Napapiirin Residuum haki joulukuussa 2015 poikkeuslupaa yli 10 % orgaanista ainesta sisältävän jätteen loppusijoittamiseksi Rovaniemelle Kuusiselän kaatopaikalle vuosina 2016–2020. Poikkeusluvalla voitaisiin toimittaa korkeintaan 4 000 tonnia yhdyskuntajätteitä vuodessa kaatopaikalle kun polttolaitoksella on jokin häiriötilanne.

Lisäksi kaatopaikalle olisi haluttu sijoittaa poikkeusluvalla muun muassa katujen puhdistuksessa syntyvää jätettä, terveydenhuollon jätettä, viemärinpuhdistusjätettä, rakennus- ja maarakennustoiminnassa syntyvää maa- ja kiviainesta sekä rakentamisessa syntyvää jätettä yhteensä enintään 11 163 tonnia vuodessa.

Oikeus: Olisi ollut vuosia aikaa valmistautua uudistukseen

Napapiirin Residuum perusteli poikkeuslupahakemustaan muun muassa sillä, että jätteiden toimittaminen muulla tavoin käsiteltäväksi olisi kalliimpaa ja aiheuttaisi lisääntyneen liikenteen johdosta enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin sijoittaminen kaatopaikalle.

Hallinto-oikeuden ja KHO:n mukaan poikkeuslupa voidaan kuitenkin myöntää vain, jos jäte ei ominaisuuksiensa vuoksi sovellu käsiteltäväksi muulla tavoin kuin sijoittamalla kaatopaikalle.

Yhtiö vetosi myös siihen, että asia on kiireellinen. Oikeuden mukaan yhtiöllä olisi kuitenkin ollut riittävästi aikaa saada asia kuntoon, sillä vuonna 2013 voimaan tulleessa asetuksessa oli usean vuoden siirtymäaika. Tiettyjen jätelajien osalta uudet säännökset tulevat voimaan vasta vuoden 2020 alussa.

Uuden asetuksen mukaan kaatopaikan pintarakenteiden alle voi laittaa vain sellaista tavanomaista jätettä, jossa orgaanisen aineksen pitoisuus on enintään 10 prosenttia.

Kuusiselän kaatopaikalla on ollut aiemminkin vaikeuksia toimia määräysten mukaan.