Korvauksen saaminen valtion maanteillä rikkoontuneesta ajoneuvosta on tiukassa

Lapin ELY-keskuksen mukaan hakemusten määrään vaikuttaa muun muassa se, minkälainen kelirikkokausi on ollut. Korvaushakemuksista hyväksytään noin joka viidennes.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
Monttu asfaltissa
Antti Eintola / Yle

Lapissa autoilijat ovat hakeneet maltillisesti korvauksia valtion maanteillä sattuneiden ajoneuvojen rikkoontumisten vuoksi.

Lapin ELY-keskukselle jätettiin viime vuonna noin 120 hakemusta. Ryhmäpäällikkö Marja-Lea Hallikainen Lapin ELY-keskuksesta sanoo, että hakemusten määrään vaikuttaa muun muassa se, minkälainen kelirikkokausi on ollut.

– Ihmiset myös tiedostavat, että korvauksen saamisen kriteerit ovat tiukat. Korvaushakemuksista hyväksytään noin joka viidennes, Hallikainen sanoo.

Lapissa hakemusten määrä on vakiintunut runsaasta 100:sta vajaaseen 200:aan vuodessa.

Koko Suomessa hakemuksia tehtiin viime vuonna reilut 2 100 eli noin 200 edellisvuotista enemmän.