Metsätieteilijät palkitsivat professori Mikko Mönkkösen: ”Hakkuiden lisääminen edellyttää merkittävää lisäystä suojelualueisiin”

Mönkkönen on tutkinut sitä, miten pohjoisia havumetsiä on hoidettava jotta niiden monimuotoisuus säilyy.

Mikko Mönkkönen Kuva: Petteri Kivimäki / Jyväskylän yliopisto

Suomen Metsätieteellinen Seura on myöntänyt ansiomitalin metsien monimuotoisuutta edistävästä tutkimuksesta Jyväskylän yliopiston professori Mikko Mönkköselle.

Mönkkönen on soveltavan ekologian professori, ja hän on tutkinut pohjoisten havumetsien hoitoa ja hoidon suhdetta metsien monimuotoisuuden säilymiseen.

Mönkkösen tutkimus on paljastanut ristiriitoja metsien eri käyttömuotojen välillä. Tutkimus on osoittanut myös sen, että suojeltavien metsien merkittävä lisääminen olisi kokonaisuutena ajatelleen hyödyllistä.

Suojelu on hyödyllistä

Tutkimus on myös osoittanut, että yhteiskunnan kokonaisedun kannalta on kannattavaa lisätä merkittävästi suojeltujen metsien määrää. Hyvän suunnittelun avulla suojelusta saadaan suurin mahdollinen vaikuttavuus mahdollisimman vähäisin kustannuksin.

– Suunnittelu mahdollistaa sekä suuren puuntuotannon että monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen turvaamisen. Hyvällä ja monitavoitteisella, alueellisen tason metsien käytön suunnittelulla voidaan metsien hakkuiden kielteisiä vaikutuksia vähentää, Mönkkönen sanoo Jyväskylän yliopiston tiedotteessa.

Jos metsiä käsitellään suoraan puuntuotannon tarpeisiin, heikentää se mahdollisuuksia metsäluonnon koko elonkirjon ylläpitämiseen. Samalla vähenevät metsien muut kuin puuntuotannolliset hyödyt ihmiselle.

Muutoksia metsätalouteen

Mönkkösen mukaan metsien kestävä käyttö edellyttää muutoksia metsien kiertoaikoihin, säästöpuiden lisäämistä ja sitä, että myös puuntuotantoon tarkoitetut metsät koostuvat eri-ikäisistä puista.

Mönkkösen mukaan hakkuut ovat jo nykyisellä tasolla suurin yksittäinen uhkatekijä luonnon monimuotoisuudelle.

– Hakkuiden lisääminen ekologisesti kestävästi on mahdotonta, jos metsien suojelua ja metsäsuunnittelua ei samalla lisätä merkittävästi. Hakkuiden lisääminen vähentäisi edelleen uhanalaisten lajien elinympäristöjä, Mönkkönen toteaa.

Hakkuiden kasvattaminen pienentäisi myös metsien hiilinielua.

Aiheesta voi keskustella kello 21 saakka.