Meri-Lapin kunnanjohtajilta pitkä lista toiveita hallitusohjelmaan

Kunnanjohtajat esittävät lukuisia infran parantamisia ja esimerkiksi Länsi-Pohjan synnytysten jatkamista.

Meri-Lappi
Meri-Lapin kartta.
Yle

Meri-Lapin kunnanjohtajat ovat listanneet toiveensa hallitusohjelmaan.

Listalta löytyvät Kemin satamaväylän syventäminen, rata- ja tieverkoston parantaminen, Kemi-Tornion lentoliikenteen turvaaminen, erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen poistaminen, koulutuksen turvaaminen ja työllisyyskokeilun jatkaminen.

Isona perusteena toiveille esitetään Metsä Groupin suunnitteleman biotuotetehtaan tarpeita. Yhtiö suunnittelee Kemiin 1,5 miljardin euron biotuotetehdasta, joka loisi 1 500 uutta työpaikkaa.

Lisäksi kunnanjohtajat muistuttavat, että Meri-Lapin vientiteollisuus muodostaa noin 8 prosenttia Suomen viennin arvosta. Lisäksi Lapin bruttokansantuotteesta noin kaksi kolmasosaa tuotetaan Meri-Lapissa.