Saako jokainen lukiolainen pian henkilökohtaisen uravalmentajan? Uusi laki velvoittaa lukiot ottamaan nuorista kopin vielä opintojen jälkeen

Uusi lukiolaki velvoittaa lukiot tukemaan opiskelijoita opintojen ja työuran suunnittelussa.

lukio
Opiskelijat Aliisa Pekkanen ja Matias Kanniainen rehtori-opo Juhani Räsäsen juttusilla.
Outokummun lukiossa henkilökohtainen opinto-ohjaus on jo arkipäivää. Lukiolaiset Aliisa Pekkanen ja Matias Kanniainen kertovat, että rehtori ja opinto-ohjaaja Juhani Räsäseltä voi aina pyytää apua.Heikki Haapalainen / Yle

Outokumpulaisen Matias Kanniaisen ensimmäisestä lukiovuodesta on jäänyt hyvä fiilis. Tekemistä on ollut, mutta ei liikaa – ja mikä tärkeintä, lukion jälkeinen elämä on alkanut hahmottua.

– Vähän se on vielä auki, mutta olen miettinyt luonnontieteitä painottavia aloja, Kanniainen kertoo.

Vieressä istuvalla Aliisa Pekkasella suunnitelmat ovat selvät. Edessä on vuosi lukiota ja sen jälkeen tavoitteena on päästä lääketieteelliseen opiskelemaan.

– Opon kanssa katsottiin, mitä kursseja lukiossa kannattaa ottaa ja mihin kannattaa erityisesti panostaa, Pekkanen kertoo.

Sekä Pekkanen että Kanniainen ovat jutelleet tulevaisuudesta opinto-ohjaajan kanssa kahden kesken.

Vajaan sadan opiskelijan Outokummun lukiossa henkilökohtainen ohjaus on ollut helppo järjestää.

Rehtori ja opinto-ohjaaja Juhani Räsänen tapaa jokaisen opiskelijan kaksi kertaa vuodessa. Syksyllä käydään läpi tulevat kurssivalinnat ja keskustellaan tulevaisuuden toiveista ja haaveista. Keväällä arvioidaan, missä on onnistuttu ja mikä on ollut vaikeaa.

Vastaavaa mallia halutaan nyt kaikkiin Suomen lukioihin.

Opiskelijoista otettava koppi myös lukion loputtua

Elokuussa voimaan tuleva uusi lukiolaki velvoittaa lukiot tukemaan opiskelijoita niin opintojen kuin tulevan työuran suunnittelussa.

Lukioiden on tarjottava opiskelijoille yksilöllistä opinto-ohjausta ja erityisopetusta. Tällä hetkellä henkilökohtaista ohjausta saa lähinnä pienissä lukioissa. Vanhassa laissa erityisopetusta tai oppimisvaikeuksia ei mainita kertaakaan, joten erityisopetuksen saatavuudessa on ollut isoja eroja lukioiden välillä.

Uuden lain mukaan ohjausta on tarjottava myös lukion jälkeen, mikäli nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää opinnot.

Opetusneuvos Heikki Blom opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo, että jälkiohjauksen tehtävänä on varmistaa, ettei yksikään nuori jää tyhjän päälle. Nuorelle jälkiohjaus on vapaaehtoista.

– Jälkiohjaus on tarkoitettu ajattelua selkeyttäväksi tueksi. Halutessaan nuori voi vuoden ajan ottaa yhteyttä vanhaan lukionsa ja saada sitä kautta tukea tulevaisuuden pohdinnoilleen, Blom selittää.

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset.
Jatko-opiskelupaikkaa kannattaa miettiä heti lukion alussa. Näin valintaa ei tarvitse tehdä kolmannen vuoden keväällä ylioppilaskirjoitusten keskellä.Ronnie Holmberg / Yle

Tukea ensimmäisestä päivästä kirjoituksiin

Suomen suurimmissa lukioissa on yli tuhat opiskelijaa, joten ilman lisäresursseja yksilöllinen ohjaus ei onnistu.

Uusi laki tulee täysimääräisenä voimaan vuonna 2021 yhtä aikaa uuden opetussuunnitelman kanssa. Käytännössä lukioilla on siis kaksi vuotta aikaa keksiä, miten ohjaus ja erityisopetus järjestetään.

Käytännön keinoja mietitään Itä-Suomen yliopistossa käynnistyneessä tutkimushankkeessa.

Yliopisto-opettaja Hanna Nuutinen kertoo, että yksilöllinen ohjaus on iso haaste paitsi lukioissa myös ohjausalan koulutuksessa.

– Millä tavalla voimme tukea nuorta lukion ensimmäisestä päivästä sinne kirjoituksiin saakka niin, että jatko-opintoihin siirtyminen on mahdollisimman sujuvaa, Nuutinen kiteyttää.

Uutta opinto-ohjausta kokeillaan kuudessa erikokoisessa lukiossa. Koulutusmateriaalit kootaan myöhemmin tutkimuksen verkkosivustolle, mistä ne ovat kaikkien lukioiden käytettävissä.

Yhteistyötä työelämän ja korkeakoulujen kanssa

Ylioppilastutkinnon painoarvo on kasvanut korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Lukiossa tehdyt ainevalinnat ja opinnoissa menestyminen vaikuttavat pitkälle nuoren tulevaisuuteen.

Yliopisto-opettaja Heli Pesonen näkee, että jatko-opinnoista tulisi keskustella jo lukion ensimmäisellä luokalla. Muuten vaarana on, että opiskelija valitsee ylen määrin kursseja, ettei yksikään ovi sulkeutuisi.

– Tulevaisuuden suunnittelua ja jatko-opiskelupaikan valintaa ei kannata jättää sinne kolmanteen vuoteen, missä ovat myös stressaavat kirjoitukset, Pesonen sanoo.

Hänen mukaansa ohjauksessa tulisi tukea myös nuorten omien verkostojen rakentumista, sillä kaverit auttavat jaksamaan.

Uusi laki kannustaa lukioita tekemään yhteistyötä korkeakoulujen ja työelämän kanssa. Taustalla on ajatus, että yhteistyöstä nuoret saavat eväitä oman tulevaisuutensa suunnitteluun. Ideaalitilanteessa ohjausta voisi saada millä tahansa oppitunnilla.

– Ohjaus ei olisi vaan opinto-ohjaajien harteilla, vaan että koko koulu ohjaisi, välittäisi ja kuuntelisi, Pesonen summaa.

Yleiskuva
Kaverit auttavat jaksamaan läpi lukion. Siksi nuorten omien verkostojen rakentamista on syytä tukea ohjauksessa.Mikko Koski/Yle

Tutulle aikuiselle voi kertoa myös arjen huolista

Outokummussa yksilöllisestä ohjaamisesta on saatu hyviä kokemuksia, mutta se edellyttää kasvokkaista kohtaamista.

– On aika vaikea vastata nuoren kysymyksiin, jos et tunne nuorta. Mitä hän elämässään toivoo ja millaisia suunnitelmia hänellä on, rehtori ja opinto-ohjaaja Juhani Räsänen sanoo.

Nuoret ovat samaa mieltä. Yhteiset opotunnit eivät korvaa oman opinto-ohjaajan kanssa käytävää keskustelua.

– Meillä jokaisella on erilaiset suunnitelmat. Henkilökohtainen ohjaus on tärkeää, että jokainen tekee itsensä kannalta oikeat ratkaisut ja valinnat, Aliisa Pekkanen sanoo.

Matias Kanniaisen mukaan tutun aikuisen kanssa on helpompi jutella.

– Voi keskustella, miten opinnot on mennyt ja sitten siitä saa yleensä tsemppiä. Ja sitten siinä voi vaihtaa muitakin kuulumisia, että miten elämässä ylipäätään menee.

Millaita ohjausta uraan ja elämänvalintoihin lukion pitäisi tarjota? Osallistu keskusteluun. Keskustelu suljetaan 13.5. klo 20.

Lue lisää:

Abitreenit: Motivaatiotreenit osa 4/5 – Tunnista sisäiset motiivisi ja panosta vahvuuksiisi