Seurakunnat kehottavat tarkastamaan hautakivien kuntoa

Esimerkiksi Jyväskylän seurakunta lähettää Vanhan hautausmaan 90 hautakiven omistajille kirjeen, jossa omaisia pyydetään kunnostamaan vinollaan oleva tai kaatunut hautakivi.

Jyväskylä
Kaadettu hautakivi.
Yle / Matti Myller

Seurakunnat kehottavat omaisia tarkastamaan omistamiensa hautakivien kunto kevään tultua.

Routa liikuttelee tai jopa aiheuttaa hautakivien kaatumisen. Esimerkiksi Jyväskylän seurakunta lähettää Vanhan hautausmaan 90 hautakiven omistajille kirjeen, jossa omaisia pyydetään kunnostamaan vinollaan oleva tai kaatunut hautakivi.

Kirjeet koskevat niitä omaisia, jotka ovat antaneet hautojen hoidon seurakunnan tehtäväksi. Vinot tai kumollaan olevat hautakivet voivat olla vaaraksi seurakunnan hautausmaan työntekijöille.

Hautakivien kunnostus kuuluu omaisten tehtäväksi.