Kouvola uudistaa koulujen erityisopetusta – vain kaikista vaativimmat oppilaat keskitettäisiin koko kaupungin erityiskouluun

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2030.

Lyhyet
Lukiolaisia tunnilla.
Yle / Kalle Niskala

Kouvolan kaupunki uudistaa peruskoulujensa erityisopetusta. Uudistus on osa perusopetuksen kehittämissuunitelmaa.

Tulevaisuudessa vaativaa erityisopetusta tarvitsevia oppilaita sijoitettaisiin yhä enemmän alueellisiin erityisluokkiin viidelle alueelle, joita ovat Korian-Elimäen, Kuusankosken-Jaalan, Valkealan, Inkeroisten-Myllykosken ja keskustan alueet.

– Jos oppilaalla on esimerkiksi kehitysvamma, mutta hän pystyy opiskelemaan ryhmässä eikä tarvitse apuvälineitä tai terapiaa päivän aikana, hän voi opiskella alueellisessa ryhmässä, kertoo kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen Kouvolan kaupungilta.

Koko kaupungin laajuiseen erityiskouluun puolestaan sijoitettaisiin vain kaikista vaativinta tukea tarvitsevat oppilaat. Heitä ovat muun muassa sellaiset kehitysvammaiset oppilaat, jotka tarvitsevat koulupäivän aikana monenlaisia palveluita, kuten terapiaa ja esimerkiksi erilaisia hoidollisia toimenpiteitä.

Tämä koulu huolehtisi jatkossa muun muassa sairaalaopetuksesta ja nykyisen Carea-koulun opetuksesta. Pääkoulu tulisi näillä näkymin Kouvolan keskustan alueelle, mutta osa toiminnoista tulee todennäköisesti olemaan hajautettuna.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2030.