Lappilaisilta kysytään pian säännöllisesti mielipidettä matkailusta – paikallisesta palautteesta voi tulla yksi menestymisen mittareista

Kyselyssä voi esittää mielipiteensä myös matkailun kasvusta.

matkailu
sukset ja kynttilälyhty ladon seinällä
Tällä hetkellä kokeilussa olevassa kyselylomakkeessa voi arvioida erilaisia negatiivisia ja positiivisia väittämiä omaa asuinkaupunkia tai -aluetta koskien. AOP

Pian lappilaisilla on ainutlaatuinen kanava kertoa mielipiteensä matkailun vaikutuksista asuinympäristöönsä. Lapin liitto aikoo kysyä ainakin joka toinen vuosi paikallisten asukkaiden mielipiteitä matkailusta kaikkialla Lapissa.

Mallia on otettu Tanskan Kööpenhaminasta, jossa alueen ihmiset otetaan mielipidekyselyn kautta mukaan matkailun kehittämiseen.

– Matkailussa yksi keskeinen teema on vastuullisuus ja siihen liittyy se, että tutkimme, mitä mieltä paikalliset asukkaat ovat, kertoo Lapin liiton projektipäällikkö Kristian Sievers Lapin arktinen matkailuekosysteemi -hankkeesta.

Paikallisten näkemys yksi matkailun onnistumisen mittareista

Paikallisten asukkaiden näkemysten halutaan olevan yksi kolmesta mittarista, jolla Lapin liitto jatkossa arvioi matkailun vaikutuksia maakunnassa.

– Nyt on käynnissä testaus, millaisia vastauksia tulee ja minkälaisista kanavista. Tosin samalla haemme näkemyksiä, miten matkailu paikallisten asukkaiden mielestä kehittyy, Kristian Sievers sanoo.

Syksyllä julkaistavan uuden Lapin matkailustrategian muita tulosmittareita ovat todennäköisesti talousvaikutukset ja matkailijoiden mielipiteet. Matkailustrategia tehdään Lappiin neljän vuoden välein.

Mielipiteitä siis kysytään paitsi matkailusta, myös sen kasvusta. Lapissa matkailu on elinkeinona kasvanut viime vuosina mittavasti.

Ensin testataan Rovaniemellä, sitten laajennetaan koko Lappiin

Aluksi kohdekaupunkina on Rovaniemi ja sen nykyiset ja aiemmat asukkaat. Kyselylomake rovaniemeläisille julkaistiin viime viikolla ainakin verkossa.

Nopeimmat vastaajista pääsevät myös mukaan Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijan Greta Rimpiläisen opinnäytetyötutkimukseen.

– Kysely sinänsä on tehty kansainvälisiä esimerkkejä noudattaen. Pyrimme nyt löytämään menetelmän, jolla saamme paikallisten mielipiteet esille, Kristian Sievers kertoo.

Myöhemmin Lapin liitto laajentaa kyselyn koko Lappia koskevaksi.

Tarkoituksena on myös käyttää tuloksia Lapin matkailuverkoston kehittämisessä.

Tähän kehitystyöhön liittyy opinnäytetöitä muistakin matkailuun liittyvistä aiheista. Lähivuosina laaditaan muun muassa vastuullisen matkailijan opas sekä selvitys vastuullisen ruokatuotteen ominaisuuksista, Kristian Sievers mainitsee.

Linkki rovaniemeläisille ja Rovaniemellä asuneille tarkoitettuun tutkimukseen (siirryt toiseen palveluun)

Lue myös:

Lapsiperheen loma ei ole ekstremeä – ulkomaiset perhematkailijat hakevat myös kodinomaisuutta Lapin reissultaan