Maakuntaliitot toivovat rahaa haja-asutusalueiden viemäröintiin

Toholampi
Raila Paavola / YLE

Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntaliitot hoputtavat valtiota satsaamaan haja-asutusalueiden viemäröintiin.

Maakuntaliittojen mukaan valtakunnallinen viemäröintiohjelma tulisi uusia ja sen toteuttamiseen pitäisi varata uudella hallituskaudella 50 miljoonaa euroa.

Pienillä kunnilla oni tarve nykyaikaistaa jätevedenpuhdistamoja ja laajentaa viemäriverkostoa, mutta niillä ei ole rahaa siihen. Esimerkiksi Toholammin, Lestijärven ja Kinnulan kunnat eivät edes yhdessä kykene rahoittamaan niille välttämätöntä 7,5 miljoonan euron siirtoviemärihanketta ilman julkista tukea.

Maakuntaliitot perustelevat esitystään ympäristöministeriölle ja valtiovarainministeriölle sillä, että valtakunnallinen viemäröintiohjelma vuosina 2012–2016 edisti haja-asutusalueiden vesihuoltoa ja paransi merkittävästi jäteveden käsittelyä ympäristön kannalta herkillä alueilla.

Hankkeiden ansiosta noin 44 000 ihmisen jätevedet käsitellään nyt asianmukaisesti aiemman paikallisen ja usein puutteellisen käsittelyn sijaan.

Viemäröintiohjelman loppuarvioinnin mukaan pienilläkin valtion osuuksilla katsotaan olevan merkittävä vaikutus kuntien ja vesilaitosten vesiensuojeluun tähtäävien siirtoviemäri- ja vesijohtohankkeiden käynnistämisessä. Ilman tukirahaa hankkeet olisivat jääneet yleensä toteutumatta.