Hoitotakuu ei toteudu – Jyväskylässä hammashoidon jonot ovat liian pitkät

Aluehallintoviraston mukaan kiireetön hoitoon pääsy ei tällä hetkellä Jyväskylässä toteudu hoitotakuun mukaisesti.

Jyväskylä
Potilaan hampaita hoidetaan hammaslääkärissä.
Tiina Jutila / Yle

Yli puoli vuotta hammaslääkäriin jonottaneita potilaita oli Jyväskylässä maaliskuussa yhteensä 1722.

Liian pitkiksi venyneiden odotusaikojen takia Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Jyväskylän kaupungin järjestämään suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn niin, että hammaslääkäriin pääsee hoitotakuun mukaisesti viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Jyväskylällä on lokakuun loppuun asti aikaa korjata tilanne.

Aluehallintovirasto antoi myös tammikuussa 2018 Jyväskylän kaupungille huomautuksen siitä, ettei suun terveydenhuollon hoitoon pääsy toteutunut kuudessa kuukaudessa.

Hoitoon pääsy vaihteli tuolloin 28 ja 196 vuorokauden välillä ja kaikkiaan 729 potilasta jonotti hammaslääkäriin yli kuusi kuukautta.

Lain mukaan kunnan on järjestettävä toimintansa niin, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon yksikköön.

Hoidontarpeen arvioinnin yhteydessä tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hoidon tarpeen arvioinnista.

Kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan suun terveydenhuollossa ylittää enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista perustelluista syistä hoitoa voidaan lykätä potilaan terveyttä vaarantumatta.