Traktoriyrittäjät ja maanviljelijät hermostuivat Kuutostietä koskevista suunnitelmista – traktorimarssi valtasi Lappeenrannan keskustan iltapäivällä

Ely-keskus suunnittelee alle viittäkymppiä kulkevien ajoneuvojen siirtämistä pois Kuutostieltä Lappeenrannan Selkäharjun ja Imatran Mansikkalan välillä.

Traktorit täyttivät Lappeenrannan Valtakadun. Kuva: Venla Lehtonen/Yle

Joukko traktoriyrittäjiä ja maanviljelijöitä vastustaa Kaakkois-Suomen ely -keskuksen suunnitelmaa siirtää traktorit pois Kuutostieltä.

– Ymmärrämme muutoksen liikenteen sujuvuuden nimissä. On kuitenkin käsittämätöntä, ettei tarjolla ole asiallista rinnakkaistietä, maanviljelijä Antti Arminen sanoo.

Maanviljelijä Antti Arminen on yksi traktorimarssiin osallistuvista. Kuva: Kare Lehtonen/Yle

Hitaat ajoneuvot ohjataan pääosin nykyisistä maanteistä ja kaduista koostuvalle rinnakkaistieverkolle. Traktoriyrittäjät ja maanviljelijät uskovat, että suurten koneiden siirtäminen kaduille heikentää taajamien liikenneturvallisuutta.

– Esimerkiksi talvikelillä traktori ei hevillä pysähdy, Arminen havainnollistaa.

Muutoksella on vaikutuksia myös hitaisiin ajoneuvoihin perustuvien elinkeinojen toimintaedellytyksiin.

– Ajoaika pitenee. Aika on pois pelloilta tai esimerkiksi kiinteistöhuoltotöistä.

Yrittäjät järjestivät tänään tiistaina Lappeenrannan keskustassa traktorimarssin osoittaakseen, miten työkoneet vaikuttavat keskustan liikenteeseen.

Kuutostien liikenteeseen lisää sujuvuutta

Kaakkois-Suomen ely -keskus laatii parhaillaan tiesuunnitelmaa, jonka mukaan Lappeenrannan Selkäharjun ja Imatran Mansikkalan välinen Kuutostie muutetaan valtatiestä moottoriliikennetieksi.

Käytännössä alle viittäkymppiä kulkevat ajoneuvot ohjattaisiin Kuutostieltä rinnakkaisteille. Muutokset tapahtuvat vuosien 2020-2021 aikana, mikäli hanke saa rahoitusta. Alustava kustannusarvio on noin 4,5 miljoonaa euroa.

Ely-keskuksen mukaan hitaan ajoneuvoliikenteen siirtäminen rinnakkaisteille parantaa liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta Kuutostiellä.

– Hidas ajoneuvo aiheuttaa siellä liikennevirrassa aina häiriöitä, liikennejärjestelmä-yksikön päällikkö Jussi Kailasto sanoo.

Traktorit teille, jotka sopivat muutenkin raskaalle liikenteelle

Kuutostielle on tulossa opasteet, joilla hidas liikenne ohjataan rinnakkaisteille. Rinnakkaistieverkosto on Kailaston mukaan vielä työn alla.

– Pääsääntöisesti mennään Kuutostien suuntaisia kokoojateitä pitkin eli teollisuusalueiden katuja, jotka ovat jo poikkileikkaukseltaan leveämpiä, Kailasto sanoo.

Tavoitteena on hakea reitistö, joka on valmiiksi raskaalle liikenteelle soveltuvaa. Silloin se sopii myös traktoriajoneuvoille.

– Ei ole missään nimessä tarkoitus mennä kapeammille tonttikaduille eikä keskustan pääliittymiin, Kailasto painottaa.

Toisaalta raskailla ajoneuvoilla ja traktoreilla saa ajaa kaikilla teillä, jos sitä ei ole erikseen kielletty esimerkiksi painorajoituksen vuoksi.

Luumäen Taavetin ja Lappeenrannan Selkäharjun välillä Kuutostie on jo moottoriliikennetietä. Imatralta itään Kuutostie jatkuu jonkin matkaa moottoritienä.