Meri-Lappi sai torjuntavoiton neuvotteluissa leikkausten keskittämisestä – "Huomattavasti parempi kuin se, että kaikki lopetetaan"

Esimerkiksi rintasyöpäleikkauksia, selkäkirurgiaa ja tekonivelleikkauksia voidaan jatkaa, jos vaadittava määrä täyttyy.

sairaanhoito
Lonkkaleikkaus käynnissä Meri-Lapin sairaalassa.
Esimerkiksi lonkkaleikkaukset voivatkin jatkua Länsi-Pohjassa – kunhan vain vuosittaiset määrät täyttyvät.Henrik Leppälä / Yle

Merilappilaiset voivat jatkossakin päästä esimerkiksi tekonivelleikkauksiin omassa sairaalassaan Kemissä. Uuden neuvottelutuloksen perusteella niin sanotussa keskittämisasetuksessa mainittuja leikkauksia voidaan jatkaa myös uudessa osuuskuntamallissa, jos vaaditut vuosittaiset leikkausmäärät täyttyvät.

Pohjoisen sairaanhoitopiirit ovat neuvotelleet yhteisen osuuskunnan perustamisesta. Osuuskunta vastaisi keskittämisasetukseen ja päivystysasetuksen tuomiin vaatimuksiin jakamalla listatut leikkaukset keskenään.

Länsi-Pohjan keskussairaalan tilanne oli erityisen hankala, sillä valtaosin yksityisomisteisena yrityksenä Mehiläinen Länsi-Pohja Oy ei pääse osuuskunnan jäseneksi. Uhkana oli se, että Kemistä loppuvat leikkaukset kokonaan.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Martti Ruotsalainen iloitsee sopimusteksteihin saadusta reunaehdosta, jonka mukaan leikkauksia voidaan jatkaa Kemissäkin. Hänen mukaansa tätä voi luonnehtia eräänlaiseksi torjuntavoitoksi.

– On tämä huomattavasti parempi neuvottelutulos näin kuin se, että olisi ihan nollarivi ja kaikki olisi lopetettu, Ruotsalainen sanoo.

Lisää potilaita voidaan haalia lähialueelta

Ruotsalaisen mukaan neuvotteluissa on päädytty nyt siihen, että potilaita ei ohjata muista pohjoisten sairaanhoitopiirien sairaaloista Länsi-Pohjaan. Leikkauksia voidaan kuitenkin jatkaa, jos vaaditut leikkausmäärät täyttyvät. Esimerkiksi polven ja lonkan tekonivelkirurgiassa raja on 600 leikkausta vuosittain.

Meri-Lapissa nämä rajat eivät nyt täyty, mutta Ruotsalaisen mukaan lisää potilaita voidaan haalia lähialueelta. Tässä tehdään yhteistyötä Mehiläinen Länsi-Pohjan kanssa.

– Ennen kaikkea tästä omalta alueelta. En pysty sanomaan, onko Mehiläinen Länsi-Pohjalla mahdollisuus ohjata muualta potilaita tänne leikattavaksi, mutta uskoisin olevan. Ja onhan mahdollista myös tuoda asiakkaita lähialueelta Ruotsista, Ruotsalainen arvioi.

Meri-Lapin lisäksi Kainuussa on oltu huolissaan leikkausten keskittämisestä. Esimerkiksi rintasyöpäleikkausten keskittämistä Ouluun vastustettiin addressilla, joka keräsi nopeasti toista tuhatta allekirjoitusta.

Myönnytyksiä myös Kainuulle ja Keski-Pohjanmaalle

Ruotsalaisen mukaan myös Kainuun sairaanhoitopiirille ja Keski-Pohjanmaalle on tehty jäsenyysneuvotteluissa vastaava myönnytys kuin Kemille: sielläkin leikkaukset saavat jatkua, jos määrät täyttyvät. Pohjoisessa muiden sairaanhoitopiirien alueilta potilaita voidaan kuitenkin ohjata hoidettavaksi vain laajan päivystyksen sairaaloihin Ouluun ja Rovaniemelle.

Toteutuneiden leikkausten lukumääriä on määrä tarkastella vuoden 2020 toiminnan perusteella. Nyt saavutetulla neuvottelutuloksella pienet sairaanhoitopiirit saavaat lisäaikaa lakkautusuhan alla olleille leikkaustyypeilleen ja mahdollisuuden kasvattaa potilasmääriä ensi vuoden aikana.

Ruotsalainen sanoo, että vuoden 2021 tilannetta ja vaatimuksia sairaanhoitopiireille on mahdotonta ennustaa vielä tässä vaiheessa, sillä tilanne voi vielä muuttua monelta osin. Meri-Lapin tavoitteena tulevaan hallitusohjelmaan on, että niin sanottu erikoissairaanhoidon keskittämisasetus poistetaan.

Länsi-Pohja kelpaa sittenkin jäseneksi osuuskuntaan

Kokkolan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirit ovat neuvotelleet osuuskunnan perustamisesta pitkin talvea. Länsi-Pohjan keskussairaalassa operoi Meri-Lapin kuntien ja terveyspalveluyhtiö Mehiläisen yhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohja Oy, joka tuottaa julkisia terveydenhoitopalveluita Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirille.

Mehiläinen ei lain mukaan kelpaa osuuskunnan jäseneksi, mutta sairaanhoitopiiri sen sijaan voi liittyä. Martti Ruotsalaisen mukaan osuuskunnan perustamiin tytäryhtiöihin jäsenyys ei kuitenkaan aukea.

Osuuskunta on suunnitellut esimerkiksi pohjoissuomalaisen lääkäripoolin perustamista, jossa osaamista jaettaisiin pohjoisten sairaanhoitopiirien kesken. Lähes kaikki Länsi-Pohjan keskussairaalassa työskentelevät lääkärit ovat Mehiläinen Länsi-Pohjan palveluksessa.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti tiistain kokouksessaan, että se esittää sairaanhoitopiirin valtuustolle osuuskuntaan liittymistä. Lapin sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee osuuskuntaan liittymistä 17. toukokuuta.

Lue myös:

Puolen Suomen sairaalat jakavat leikkauksensa – veitsen alle voi joutua 200 kilometrin päähän, mutta hoitoon pääsisi nopeammin

Pohjoiset sairaalat haluavat osuuskunnan päättämään leikkausten jaosta – Mehiläinen Länsi-Pohjalle tulossa erillissopimus