Järvilohi-istutukset Pielisjokeen alkaneet

2-vuotiaita järvilohia istutetaan Pielisjokeen tänä vuonna 42 500, kun tavoite on 100 000 kappaletta.

Joensuu
Mies kaataa järvilohia saavista jokeen.
Lieksanjokeen istutetaan järvilohen poikasia.YLE/ Riikka Heikkilä

Kevään järvilohi-istutukset Pielisjokeen ovat alkaneet. Järvi-Suomen kalatalouspalvelut on toimittanut suuren istukaserän Pielisjokeen Kuurnaan viime viikon lopulla.

Alustavien arvioiden mukaan Kuurnan kohdalle istutetaan tänä vuonna 2-vuotiaita järvilohia yhteensä yli 42 500 kappaletta.

Järvilohistrategian mukaan määrä pitäisi olla selvästi suurempi.

2-vuotiaita järvilohia pitäisi istuttaa 100 000 kappaletta. Määrää rajoittaa viljelyn onnistuminen.

3-vuotiaita järvilohia istutetaan tänä vuonna 4000 kappaletta. Kuurnaan tulee myös järvitaimenia.

Lisäksi eri ikäisiä järvilohia istutetaan Lieksanjoen-Pielisen alueelle yhteensä noin 10 000.

Kevään velvoiteistutuksilla kompensoidaan muun muassa voimalaitosten vaelluskaloille aiheutuvaa vahinkoa, ja vähennetään esimerkiksi järvien säännöstelystä ja jätevesipäästöistä johtuvia haittoja.

Rahat istutuksiin saadaan kalatalousmaksuista.