Jokimaan biokaasulaitos vastatuulessa – asukkaat huolissaan hajuista ja lisääntyvästä liikenteestä

Kiinteistöjen arvon pelätään laskevan, jos hevosenlantaa ja biojätteitä hyödyntävä laitos rakennetaan.

biokaasu
Vesa Ijäs, Lahti, on omakotiyhdistyksen puheenjohtaja. Kädessään paperinippu. Seisoo keväisessä maisemassa omakotitaloalueella.
Jokimaan omakotiyhdistystä edustava Vesa Ijäs haluaisi, että kaikilta jätteenkäsittelylaitoksilta vaadittaisiin YVA-selvitys.Timo Vepsäläinen / Yle

Lahden Jokimaalle suunniteltu biokaasulaitos kerää vastustusta. Asukkaiden mielestä hanke on hyvä, mutta paikka on väärä.

Laitoksen ympäristöluvasta on annettu yhteensä 24 mielipidettä ja muistutusta. Lähistön asukkaat ovat huolissaan hajuhaitoista, liikenteestä ja melusta. Myös kiinteistöjen arvon pelätään laskevan.

Yksityisten lisäksi vastalauseensa jättäneiden joukossa on muun muassa alueen omakotiyhdistys ja Salpausselän luonnonystävät.

Jokimaan omakotiyhdistyksen puhemiehenä toimiva Vesa Ijäs haluaisi lakimuutoksen, joka veisi jätteitä käsittelevien laitosten lupapäätökset kokonaisuudessaan ELY-keskusten ratkaistaviksi.

Päätökset alle 20 000 tonnia jätteitä vuosittain käsittelevien laitosten ympäristöluvista tekee kaupunki. Sitä isompien laitosten luvat käsitellään ELY-keskuksessa.

– Sitä käytetään jatkuvasti hyväksi niin, että kun lupa ja jalansija aluksi saadaan, siitä laajennetaan, Ijäs perustelee.

Ijäksen mielestä myös kaupunkien myöntämiin laitosten ympäristölupiin pitäisi liittää laajempi ympäristövaikutusten arviointimenettely.

Asukas, Jokimaan raviradan lähistö.
Parinsadan metrin päässä Jokimaalle kaavaillusta biokaasulaitoksesta asuva Heikki Virtanen ei ole vakuuttunut laitoksen hajuttomuudesta. Timo Vepsäläinen / Yle

Pysyvätkö hajuhaitat laitoksen sisällä?

Jokimaan biokaasulaitoksen suunnitelu on pitkällä. Laitos veisi tilaa yhden hehtaarin verran Jokimaan ravikeskuksen parkkikentästä.

Hankkeen takana on useita energiayhtiöitä, suurimpana Lahti Energia 49 prosentin osakkuudella.

Laitos hyödyntäisi läheisen Jokimaan ravikeskuksen hevosenlannat mutta se ei yksin riitä. Ajoneuvopolttoainetta, lannoitteita ja maanparannusaineita jalostettaisiin pääosin lähialueen elintarviketeollisuuden ja kauppojen biojäteistä, aluksi 15 tuhatta tonnia vuodessa.

Ideana on rakentaa uuden ajan etävalvottava laitos, johon mallia on haettu maailmalta. Myöhemmin malli on tarkoitus monistaa muualle Suomeen.

Jokimaan Biokaasu Oy:n projektipäällikkö Janne Ekholm vakuuttaa, että hajuhaitat pysyvät hallinnassa.

– Toiminta tapahtuu kokonaan sisätiloissa, ulkona ei tapahdu mitään.

Parinsadan metrin päässä kaavaillusta biokaasulaitoksesta asuvan Heikki Virtanen ei usko vakuutteluihin laitoksen hajuttomuudesta.

– Jos siellä kulkee liikennettä hallin sisään ja ulos, niin kai siinä hajujakin pääsee karkuun. Kyllä sellainen laitos kuuluisi kaatopaikalle, eikä asutuksen lähelle. Ja jos laitos on etähallinnassa, niin kuka hoitaa esimerkiksi paikan pitämisen puhtaana, hän ihmettelee.

Ympäristöluvan jatkokäsittely on toistaiseksi jäissä.

Biokaasulaitoksen rakentamisen mahdollistava poikkeamispäätös on vielä nähtävillä, eikä ympäristöluvan käsittelyä voida jatkaa, ennen kuin kaavasta poikkeamispäätös on saanut lainvoiman.