Apulaisoikeuskansleri moittii Maahanmuuttovirastoa: Hakemusten käsittely venyy laittoman pitkään

Perhesiteeseen perustuvan oleskelulupahakemuksen käsittely kesti yli vuoden eikä hakijan tiedusteluihin vastattu.

Maahanmuuttovirasto
Maahanmuuttovirasto
Petteri Sopanen / Yle

Apulaisoikeuskansleri on puuttunut Maahanmuuttoviraston hitaaseen päätöksentekoon ja asiakaspalveluun.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan virasto ei voi työruuhkan tai resurssipulan vuoksi jättää huolehtimatta laissa säädetyistä velvollisuuksistaan.

Apulaisoikeuskansleri korostaa, että Maahanmuuttovirastolla on jo vuosien ajan ollut ongelmia saada asiakaspalvelunsa lain mukaiseksi.

Apulaisoikeuskansleri ottaa kantaa Maahanmuuttoviraston menettelyyn tapauksessa, jossa perhesiteen perusteella tehdyn hakemuksen käsittely kesti 13 kuukautta. Lain mukaan käsittely saa kestää enintään yhdeksän kuukautta.

Viraston ensimmäinen varsinainen toimenpide oli ollut hakijalle ja tämän puolisolle osoitettu selvityspyyntö. Se lähetettiin vasta vuoden kuluttua hakemuksen vireille tulosta. Hakemus tehtiin heinäkuussa 2017.

Hakijan puoliso oli tiedustellut asian etenemistä useita kertoja vuoden 2017 ja 2018 aikana, mutta tiedusteluihin ei vastattu.

Hakemukset eivät saa jäädä jonoon

Maahanmuuttoviraston mukaan hakemuksen käsittely viivästyi ruuhkautuneen työtilanteen ja hakemuksen käsittelijän virheen vuoksi.

Apulaisoikeuskansleri korostaa, että Maahanmuuttoviraston velvollisuutena on järjestää asioiden seuranta siten, että hakemus ei unohdu käsittelijän työjonoon.

Hakijoiden tiedusteluihin käsittelyn aikataulusta ja pyyntöön saada arvio päätöksen antamisen ajankohdasta on vastattava, muistuttaa Puumalainen.

Apulaisoikeuskansleri pyytää Maahanmuuttovirastoa ilmoittamaan 10. marraskuuta mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt, jotta määräaikojen ylitykset ja menettelyvirheet voitaisiin jatkossa välttää.

Samalla virastoa pyydetään ilmoittamaan, miten asiakaspalvelua seurataan ja kehitetään, jotta virastoon yhteyttä ottavat asiakkaat kokisivat palvelun asianmukaiseksi. Kantelijat kertoivat saaneensa puhelimessa töykeää kohtelua.

Myös oikeusasiamies on puuttunut hitauteen

Apulaisoikeuskansleri on aikaisemminkin ratkaissut kanteluita Maahanmuuttoviraston käsittelyaikojen venymisestä ja laiminlyönneistä aikataulutiedusteluihin vastaamisessa.

Viraston toimet ja henkilöstön kouluttaminen eivät apulaisoikeuskanslerin mukaan näytä tähän mennessä tuottaneen toivottua tulosta.

Myös eduskunnan oikeusasiamies on puuttunut Maahanmuuttoviraston toimiin.

Oikeusasiamies antoi toukokuussa 2017 Maahanmuuttovirastolle huomautuksen perhesidehakemuksen määräajan ylittämisestä samoin neljällä kuukaudella.

Oikeusasiamies korosti ratkaisussaan perheenyhdistämisen merkitystä vainoa pakenevien ihmisten normaaliin elämään palautumisessa ja kotoutumisessa.