Lapuanjoesta halutaan taas kunnon lohijoki – lohen ja taimenen menestys voisi lisätä myös merialueen kalansaaliita

Jopa lohien toivotaan nousevan tulevaisuudessa joen koskikohdille. Kalojen luontaista nousua haittaavat useat vesivoimalapadot ja alajuoksulla veden kehno laatu.

Lapuanjoki
Lapuanjoki Mäkelänkoski voimalaitospato
Mäkelänkosken voimalaitospato Lapuanjoella.Antti Kettumäki / Yle

Taimenia ja harjusta on Lapuan keskustan ja Kuortaneenjärven välillä suotuisissa koskipaikoissa. Lapuan alapuolelta aina mereen asti Lapuanjoen vesi on kaloille kuitenkin huonolaatuisempaa eli sulfaattipitoista.

Useiden patojen ja voimalaitosten kohdille suunnitellaan tulevaisuudessa kalateitä, että kaloilla olisi esteetön pääsy kohti Lapuanjoen yläjuoksua.

Lohikalojen pääsy estyi 1960-luvulla kun Standforssin voimalapato rakennettiin Uuteenkaarlepyyhyn. Myös muun muaassa Mäkelänkosken ja Hourunkosken voimalaitosten kohdalle suunnitellaan kalateitä.

– Aikaisemmin Lapuanjoki oli lohikalajoki, mutta esimerkiksi joen suulle rakennettu Storforssin voimalapato esti lohikalojen nousun jokeen ja siitä edelleen sisämaahan, sanoo Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalastusbiologi Mika Sivil.

Lapuanjoki Mäkelänkosken vesivoimalaitos  patoluukku
Mäkelänkosken vesivoimalaitoksen patoluukku Lapuanjoella.Antti Kettumäki / Yle

Joen keskikohdalla eli Lapuan alueella on useampiakin voimalapatoja jotka estävät kalojen pääsyn otollisiin joen koskikohtiin. Näitä ovat esimerkiksi Hourun- ja Mäkelänkosken padot. Myös näiden viereen halutaan tulevaisuudessa kalatiet, vaikka Lapuan ja Kuortaneen välillä onkin suhteellisen hyvin lohikaloja.

– Taimenia ja harjuksia alueella on, koska vesi on puhtaampaa kuin joen alajuoksulla, jossa vesi happamampaa ja sulfaattipitoista. Ajajuoksulla veden laatu rajoittaa lohien ja taimenten luontaista poikastuotannon.

EU-vesienhoitosuunnitelman toivotaan parantavan tulevaisuudessa myös alajuoksun vedenlaatua.

– Toivottavasti laatu paranee sille tasolle, että lohikalat voivat lisääntyä vaellussiian lisäksi.

Toteutuminen saattaa kestää

Kalatiet pitäisi rakentaa kaikkien patojen kohdalle, että kannat saataisiin paremmiksi.

Lapuan Pouttuun on rakennettu myös pato, jolla säännöstellään keskustan kohdaan veden pintaa. Suunnitelmat kalatiestä ovat pisimmällä Poutun kohdalla, missä ei ole vesivoimalaa.

– Asiaa ei ole vielä laitettu vireille, mutta suunnitelmiin palataan lähitulevaisuudessa. Lähestymme jossain vaiheessa myös voimayhtiöitä, koska niillä on ehdolliset kalatievelvoitteet. Tämä tarkoittaa, että aikoinaan sopimuksiin on kirjattu kohta, jossa mainitaan, että jos padoista on haittaa kalojen vaellukselle ja luontaiselle lisääntymiselle, niin yhtiöt voidaan velvoittaa rakentamaan kalatiet, Sivil sanoo.

Mika Sivilin mukaan on mahdollista, että voimayhtiöt saattavat vastustaa rakentamisvelvotteita.

Mäkelänkoski Lapuanjoella
Mäkelänkoski LapuanjoellaAntti Kettumäki / Yle

– Jos yhtiöt vastustavat rakentamista, kalatalousviranomaiset voivat laittaa asian vireille hallintopakkohakemuksena aluehallintovirastoon.

– Lapuanjoki voi osaltaan lisätä merialueen kalasaaliita, jos se pystyy tuottamaan taimenta ja lohta. Paikallisesti sillä on jo merkitystä keskikohdalla. Parempaan suuntaan sekin vie kalataloutta, vaikka ei se suurta olekaan summaa Mika Sivil.