Rokotuspakkoa ei ole tulossa – kattavuutta yritetään parantaa muilla konstein

Neuvolat voisivat pidentää aukioloaikojaan ja lähettää muistutusviestejä.

rokotteet
vauvaa rokotetaan
Jos huoltajat ovat erimielisiä lapsen rokotuksesta, kenen tahdon mukaan toimitaan? AOP

Rokotusten kattavuutta ei vastaisuudessakaan lisätä pakkotoimin. Tätä mieltä on rokotustoiminnan kehittämistä selvittänyt sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä. Tarkoituksena on parantaa rokotuskattavuutta muun muassa neuvoloiden pidempien aukioloaikojen ja muistutusviestien avulla.

Työryhmän johtajan Kari Ilmosen mukaan jo nykylainsäädännöllä olisi mahdollista päättää rokotepakosta. Ryhmä tarkasteli asiaa myös kansainvälisestä näkökulmasta ja totesi, ettei pakosta ole osoitettavissa hyötyä.

– Meillä on käyttämättä sellaisia välineitä, joilla kattavuus saadaan paremmaksi, ja ne välineet pitää käyttää ensin, Ilmonen sanoo STT:lle.

Neuvoloiden tulisi työryhmän mukaan harkita aukioloa iltaisin ja viikonloppuisin. Vastaanotolla pitäisi myös olla riittävästi aikaa keskustella rokotuksiin epäröivästi suhtautuvien vanhempien kanssa.

– Jos pystytään joustavoittamaan tätä järjestelmää paremmin asiakaslähtöiseksi, esimerkiksi aukiolojen, tiedonkulun ja perheen kuulemisen osalta, saadaan käsityksemme mukaan lisättyä tietoa ja ymmärrystä rokotuksesta, Ilmonen sanoo.

Tekstiviestillä muistutus rokotuksista

Työryhmä haluaisi myös kehittää potilastietojärjestelmää. Järjestelmästä voitaisiin lähettää esimerkiksi tekstiviestillä muistutuksia ja hälytyksiä puuttuvista rokotuksista.

– Tällä hetkellä osa terveydenhuoltotoimijoista muistuttaa vastaanottoajasta automatisoidulla tekstarimuistutuksella. Jo nykyiset järjestelmät mahdollistaisivat sen, että puuttuvista rokotuksista, rokotussuojan loppumisesta tai rokotteen uusimisesta lähetettäisiin muistutus, sanoo työryhmän varapuheenjohtaja, ylilääkäri Taneli Puumalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Myös Omakanta-palvelua olisi tarkoitus kehittää niin, että sen kautta voisi itse helposti seurata omaa rokotussuojaa.

Aikuisille tulisi työryhmän mukaan antaa rokotusaikoja perusterveydenhuollossa ilman viivytyksiä. Puumalaisen mukaan rokotuksiin pääsy vaihtelee paljon kuntien välillä.

– Mitä nopeammin hoitoon tai rokotuksiin pääsee, sitä paremmin rokotukset toteutuvat ja saadaan rokotussuojaa kohennettua, hän sanoo.

Lapsen etu huomioitava

Lisäksi lapsen ja huoltajien oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä halutaan selkeyttää. Ristiriitoja voi työryhmän mukaan esiintyä erityisesti tilanteissa, joissa vanhemmilla on eriäviä näkemyksiä lapsen rokotuksista.

– Jos huoltajat ovat erimielisiä lapsen rokotuksesta, kenen tahdon mukaan toimitaan? Tässä lainsäädäntö ei ole riittävän selkeä, pitäisi selkeämmin määrittää rokotuksen ottaminen lapsen edun mukaisesti, Puumalainen sanoo.

Tämän asian selvittäminen on yksi toimenpidesuosituksista.

Työryhmä haluaa myös käynnistää vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön valmistelun.

– Rokotuspuolella liikkuu erilaista tietoa, joka ei perustu tutkittuun tietoon. Arvioitiin, että jos lainsäädäntö saadaan kuntoon, se helpottaa myös rokotusten ympärillä käytävää keskustelua, Ilmonen perustelee.