Kristillisille ryhmille lisää painoarvoa EU:ssa? Open Democracy -sivuston mukaan parlamentin luottamuksellinen raportti esittää kirkolle vahvempaa asemaa

Open Democracyn mukaan EU-parlamentin luottamuksellisessa raportissa ehdotetaan, että kirkkoa pitäisi kuulla enemmän lainvalmistelussa. Idean taustalla on muun muassa kristillisiä lobbausjärjestöjä, sivusto väittää.

Euroopan unioni
Parlamentti
Lobbauksella on huono maine, vaikka kyse on eri intressiryhmien oikeudesta osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Myös uskonnolliset järjestöt lobbaavat Brysselissä.Stephanie Lecocq / EPA

BrysselEU-parlamentissa viriää idea, jonka mukaan uskonnollisten ryhmien sanavaltaa parlamentin päätöksiin lisättäisiin, väittää sosiaalisia ja poliittisia kysymyksiä käsittelevä verkkosivusto Open Democracy.

Sivusto julkaisi (siirryt toiseen palveluun) viime yönä artikkelin käsiinsä saamastaan parlamentin luottamuksellisesta raportista. Raporttia on käsitelty huhtikuussa parlamentin puhemiesneuvostossa. Neuvosto on korkein päätöksentekoelin parlamentin hallinnollisissa asioissa.

Raportin on laatinut irlantilainen meppi ja parlamentin varapuheenjohtaja Mairead McGuinness.

Hän on oikeistoryhmä EPP:n meppi. McGuinness vastaa puhemiesneuvostossa yhteydenpidosta uskonnollisiin ja maailmankatsomuksellisiin ryhmiin.

Heidi Hautala vahvistaa

Raportissa suositellaan Open Democracyn mukaan muun muassa, että lakiehdotusten esittelijät eli EU-kielellä raportöörit tapaisivat säännöllisesti uskonnollisten ryhmien edustajia valmistelutyön aikana. Näin ryhmät pääsisivät vaikuttamaan lähes kaikkiin EU-lakeihin jo varhaisessa vaiheessa.

Puhemiesneuvosto ei suostunut ottamaan asiaa jatkokäsittelyyn huhtikuussa. Suomalaismepeistä puhemiesneuvoston jäsen (siirryt toiseen palveluun) on Heidi Hautala (vihr).

– Pitää paikkansa, minä ja pari muuta emme halunneet edistää asiaa. Ei ole järkeä luoda etuoikeutettua tai institutionalisoitua yhteydenpitokanavaa kirkolle, koska haluamme pitää EU:n sekulaarisena (uskonnoista erillisenä), Hautala sanoo.

Hänen mukaansa puhemiehistö on kuitenkin yksimielinen dialogin tarpeesta.

Open Democracyn mukaan raportin käsittely aiotaan nyt siirtää uuden, ensi viikon lopulla vaaleissa valittavan EU-parlamentin istuntokaudelle.

Äärioikeiston ja kristillisten arvojen vahvistamista tukevien puolueiden ennakoidaan saavan lisää edustajia parlamenttiin, jolloin aika voisi olla kypsempi uskontojen vaikutusvallan lisäämiseen.

Esimerkiksi Unkarin ja Italian hallituksissa olevat äärioikeistopoliitikot ajavat "kristillistä Eurooppaa" ja vanhoillisia perhearvoja. Kuten konservatiiviset kristillisryhmät, hekin vastustavat esimerkiksi aborttioikeutta ja samaa sukupuolta olevien avioliittoja.

Myös filosofisia järjestöjä kuultaisiin

Uskontojen ohessa myös tunnustuksettomien filosofisten järjestöjen kuuleminen parlamentissa lisääntyisi.

Niiden edustus oli kuitenkin raporttia valmisteltaessa Open Democracyn mukaan selvästi pienempi kuin uskonnollisten piirien. Raportti laadittiin alkuvuodesta, ja sitä varten kuultiin 16 eri järjestöä: näistä puolet oli kristillisiä.

Mukana oli myös yksi muslimi- ja kaksi juutalaisjärjestöä sekä Euroopan vapaamuurarien liitto.

"Kristilliset tahot saivat näkemyksensä raporttiin"

Raporttia varten kuullut ei-uskonnolliset yhteisöt suhtautuvat Open Democracyn mukaan erittäin kriittisesti hankkeeseen.

Esimerkiksi Euroopan humanistijärjestö EHF:n edustaja Julie Pernet sanoo Open Democracylle, että esityksen piti olla järjestöjen "laajan yhteisnäkemyksen tulos, mutta sitä se ei ole".

Pernetin mielestä raportti heijastelee lähinnä vahvojen kristillisten järjestöjen näkemyksiä. Yksi suurimmista niistä on COMECE, katolisen kirkon lobbausorganisaatio (siirryt toiseen palveluun) Brysselissä.

– Ne haluavat varmistaa, että katolilaiset arvot otetaan huomioon EU-lainsäädännössä, Pernet sanoo.

"Vain EU:n toimivallassa olevia asioita"

Vastauksessaan Open Democracylle katolisen kirkon COMECE korostaa, että se haluaa keskittyä EU-vaikuttamisessa vain aloihin, joissa unionilla on toimivaltaa.

– Mitään EU-toimivallan ulkopuolisia asioita kuten aborttioikeutta tai samaa sukupuolta olevien avioliittoa emme aio pitää esillä keskusteluissa EU:n kanssa, COMECE vastaa.

Sivuston haastattelema ranskalainen radikaalivasemmistolainen meppi Virginie Rozière taas kuvailee uskonnon vahvistamissuunnitelmia "täysin hulluiksi". Hänen mukaansa ne johtaisivat kirkon etuoikeutettuun lobbausasemaan.

Julie Pernetin mukaan tulevaisuudessa voisi olla mahdollista, että parlamentti säätää esimerkiksi lisääntymisterveyteen ja -oikeuteen liittyvistä asioista. Silloin pitäisi raportissa esitettyjen suunnitelmien mukaan kuulla myös COMECE:a, Open Democracy siteeraa Pernetiä.

Vanhoilliset voimat ovat lisääntyneet

Paitsi joidenkin jäsenmaiden johdossa, vanhoilliset, "kristillisyyteen perustuvat" arvot ovat nostaneet päätään myös Euroopan kulisseissa jo usean vuoden ajan.

Esimerkiksi salamyhkäinen Agenda Europe -ajatushautomo haluaa palauttaa "luonnollisen järjestyksen" (siirryt toiseen palveluun) ja kieltää esimerkiksi ehkäisyn ja abortit.

Agenda Europe alkoi vain pienen ryhmän kokoontumisesta 2013. Sittemmin se on arvioiden mukaan kasvanut selvästi suuremmaksi toimijoiden piiriksi, joka edellyttää jäseniltään salassapitoa. Verkostoon kuuluu toimintaa selvittäneen (siirryt toiseen palveluun)Neil Dattan raportin mukaan (siirryt toiseen palveluun) jo yli sata organisaatiota eri puolilta Eurooppaa.

Open Democracy väitti vastikään toisessa artikkelissaan, että myös yhdysvaltalaiset oikean laidan kristityt (siirryt toiseen palveluun) lobbaavat EU:ssa miljoonilla euroilla ja pyrkivät vahvistamaan äärioikeiston vaikutusvaltaa Euroopassa.