Euroopan unionin laidalta Ylä-Lapista löytyy äänestysintoa, vaikka unionin asiat tuntuvatkin kaukaisilta

Eurovaalit näkyvät pohjoisimman Suomen kylissä heikosti. Siitä huolimatta vaaliuurnilla käydään ahkerasti.

eurovaalit
Iikka Rantahalvari
Iikka Rantahalvari kertoo olevansa nykyaikainen äänestäjä, joka käyttää vaalikoneita apuna äänestyspäätöstä tehdessä.Kirsti Länsman / Yle

IvaloInarin kunnantalon pihassa Ivalossa seisoo jokunen sateessa kastunut vaalimainos. Europarlamenttivaalit eivät näy pohjoisen kuntakeskuksessa samalla tavoin kuin kuukautta aiemmin, kun eduskuntavaalien mainokset piirittivät kylää.

Uinuvasta vaikutelmasta huolimatta kyläläiset äänestävät aktiivisesti. Eurovaalien kolmannen ennakkoäänestyspäivän ollessa puolessa lähentelee Inarin kunnan äänestysprosentti kymmentä, kun koko Suomessa luku on 7,7.

Euroopan unionin asioista päätetään kaukana Suomesta, mutta päätökset vaikuttavat alueen pohjoisrajallakin.

– Kyllähän ne vaikutukset näkyvät. Päätökset vaikuttavat kansalliseen lainsäädäntöön ja moneen muuhunkin asiaan, pohtii ivalolainen Iikka Rantahalvari.

Ivalon kylänraitilta tavattu Rantahalvari kertoo seuraavansa enemmän kotimaan politiikkaa kuin EU-tason päätöksentekoa. Äänestyspäätöksessä isona apuna ovatkin netistä löytyvät vaalikoneet.

– Sitä kautta tulee katsottua, mitä mieltä ehdokkaat ovat asioista. Kyllä se ohjaa minun äänestystäni jonkin verran, kertoo Rantahalvari.

Eurovaalien vaalimainokset repsottavat Inarin kunnantalon edustalla.
Ivalossa Inarin kunnantalon pihasta voi löytää muutaman eurovaalimainoksen.Sara Wesslin / Yle

Millaisia asioita Euroopan unionista sitten kantautuu sen pohjoisimmalle laidalle?

Ulkoministeriön Eurooppa-asioiden tiedottaja Martti Ruokolainen kuvailee unionia eräänlaiseksi palokunnaksi, joka sammuttaa EU:n tasolla syntyviä ongelmia. Esimerkkinä hän mainitsee maahanmuuttoon ja ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset. Huolta kannetaan myös alueiden elinolosuhteista, työllisyydestä ja työpaikoista.

Yksi selkeä hyöty EU:sta pohjoisen kylille on: hankeavustukset.

– EU on varsinainen hanketalo. Se toimii erilaisten ohjelmien kautta, jotka jalostuvat maakunnissa omiksi hankkeikseen. Niitä on täällä pohjoisessa ollut todella runsaasti johtuen siitä, että harvaanasutuilla alueilla Itä- ja Pohjois-Suomessa hankerahaa on ollut käytettävissä, kertoo Ruokolainen.

Ivalon lukiolainen Jasmi Mäenpää äänesti ensi kertaa elämässään kuukausi sitten eduskuntavaaleissa. Nyt hän pääsee jälleen äänestyskoppiin, kun uusia päättäjiä äänestetään Euroopan parlamenttiin.

Omaa ehdokasta on ollut vaikea löytää, vaikka hän on käyttänyt apuna muun muassa vaalikoneita.

– Täällä on paljon vaikeampia kysymyksiä kuin eduskuntavaalien vaalikoneessa. En osaa vastata kaikkiin, toteaa Mäenpää vastatessaan Ylen vaalikoneen (siirryt toiseen palveluun) kysymyksiin muun muassa taloudesta ja lainsäädännöstä.

Jasmi Mäenpää Ivalon lukio
Jasmi Mäenpää tutustuu eurovaalien ehdokkaisiin Ylen vaalikoneen avulla.Sara Wesslin / Yle

Mäenpää toivoisi, että vaaleilla voisi vaikuttaa asioihin niin maailmanlaajuisesti kuin paikallisestikin.

– Minusta olisi tärkeää, että ilmastoasiat otettaisiin vakavasti niin, että niistä keskusteltaisiin ja niitä vietäisiin eteenpäin. Haluaisin myös, että EU-parlamentissa vaikutettaisiin ihmisoikeus- ja tasa-arvoasioihin, luettelee Mäenpää.

Kevään ylioppilas Saana Aikio Ivalosta toivoisi, että pohjoisen ääni kuuluisi myös Euroopan parlamentissa.

Saana Aikio
Saana Aikion mielestä on tärkeää äänestää, jos haluaa vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin.Sara Wesslin / Yle

– Olisi hyvä asia, jos Jäämeren rataa ei tulisi. Olisi tärkeää, että pohjoisen ihmiset saisivat päättää pohjoisen asioista, Aikio toteaa.

Lue myös:

Nyt voit äänestää eurovaaleissa: etsi ehdokkaasi Ylen vaalikoneen avulla