Suomessa tutkitaan ensimmäistä kertaa laajasti: Onko Suomessa eläminen haaste ikääntyville venäjänkielisille?

Suomessa alkaa tutkimus, joka selvittää ensimmäistä kertaa näin laajasti eläkeikäisten ja eläkeikää lähestyvien maahanmuuttajien elinoloja. Kohderyhmänä ovat venäjänkieliset ikääntyvät.

ikääntyneet
Iäkäs pariskunta ulkoilemassa meren rannalla.
Suomessa alkaa ensimmäinen laaja tutkimus, jossa selvitetään Suomessa asuvien ikääntyneiden venäjänkielisten kokemuksia toimeentulostaan ja terveydestään. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Suomessa käynnistyy ensimmäinen venäjänkielisten ihmisten ikääntymiseen keskittyvä laaja tutkimus.

Tutkimuksessa selvitetään yli 50-vuotiaiden venäjänkielisten toimeentuloa ja hyvinvointia. Tarkoitus on saada tietoa myös siitä, millaisia palveluja he tarvitsevat ja kuinka he niitä saavat.

Tutkimusta tehdään Helsingin yliopistossa, Ikääntymisen ja hoivan huippuyksikössä.

Tutkijat Laura Kemppainen ja Antero Olakivi kertovat, että Suomen peruspalvelujärjestelmän monimutkaisuus voi aiheuttaa vaikeuksia kenelle tahansa.

– Vaikeudet korostuvat, kun kyse on Suomeen aikuisina muuttaneista ihmisistä, jotka eivät puhu äidinkielenään suomea tai ruotsia, Olakivi sanoo.

Tutkimusryhmä selvittää myös sitä, kuinka ikääntynyt venäjänkielinen väestö kokee yhteiskunnan digitalisoitumisen.

– Meitä kiinnostaa, ovatko he vaarassa jäädä palvelujen ulkopuolelle, Olakivi lisää.

Kuormittaako ikääntyvistä vanhemmista huolehtiminen?

Tutkimus etsii myös vastauksia siihen, miten venäjänkieliset ottavat vastuuta ikääntyvistä vanhemmistaan. Tutkijoita kiinnostaa, miten kuomittavaksi ikääntyvistä vanhemmista huolehtiminen koetaan sekä millainen vaikutus vanhempien asuinpaikalla joko Suomessa tai Venjälllä on.

– Muuttoliikkeiden lisääntyessä ei kenellekään ole enää selvää, että läheiset asuvat lähellä. Aivan erityisesti tämä koskee maasta toiseen muuttaneita, Kemppainen kertoo.

Vanha mies  pitää kävelykepistä molemmin käsin
Maahanmuuttotaustaista väestöä on nyt alettu tutkia Suomessa aiempaa enemmän.AOP

Apua maahanmuttajavanhuksille

Tutkijoiden mukaan Suomessa on tärkeää saada tietoa siitä, miten maahanmuuttajat voivat työelämän loppuvaiheessa ja sen jälkeen.

– Tietoa tarvitaan, jotta Suomessa asuvien maahanmuuttajavanhusten ja heidän läheistensä tarpeet voidaan tunnistaa aiempaa paremmin. Tieto auttaa sekä ikääntyviä ihmisiä että heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia, Kemppainen toteaa.

Maahanmuuttoa koskeva tutkimustieto on Suomessa ja kansainvälisesti kohdistunut pääosin työikäisiin.

– Tämä kysely on ensimmäinen, joka keskittyy erityisesti eläkeikäisten ja eläkeikää lähestyvien maahanmuuttajien elinoloihin, Kemppainen kertoo.

Tutkimuskysely on lähetetty toukokuussa kolmelle tuhannelle satunnaisesti poimitulle Suomessa asuvalle venäjänkieliselle.

Venäjänkieliset ovat Suomen suurin vieraskielinen ryhmä.

Artikkelia on korjattu 17.5. kello 13.36. Otsikkoon ja tekstiin on lisätty sana laajasti. Venäjänkielisten ikääntymistä on tutkittu ennenkin, mutta tämä tutkimus on ensimmäinen edustava kyselytutkimus aiheesta. Lisäksi tekstinlopussa on muutettu: tutkimuskysely on lähetetty toukokuussa. Alun perin tekstissä luki, että toukokuussa lähetetään.