Kuljettajan palkkoja jäi maksamatta, ja lopulta hän sai potkut – bussifirmat voittavat kilpailutuksia oikeuskiistoista huolimatta

Kuljettajia välittäneiden vuokratyöyritysten vastuuhenkilöitä on tuomittu talousrikoksista.

linja-autonkuljettajat
Bussi Nysse linja-auto joukkoliikenne
Palkkaongelmat koskevat muun muassa Tampereen seudun joukkoliikenteen linjoja ajaneita kuljettajia.Jani Aarnio/Yle

Linja-autonkuljettajien palkanmaksussa on ollut poikkeuksellisen pahoja puutteita Pirkanmaalla. Osa kuljettajista on haastanut työnantajan oikeuteen, koska heille ei ole maksettu työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Oikeudessa kuljettajia on edustanut auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton AKT:n lakimies. AKT pitää Pirkanmaan tapauksia harvinaisen vakavina.

– En itse ole muualla päin Suomea koskaan törmännyt näin räikeisiin ongelmiin palkanmaksussa ja työntekijöiden kohtelussa kuin nämä viime aikoina ilmi tulleet ongelmat Pirkanmaalla, AKT:n lakimies Annika Häggman kirjoittaa sähköpostiviestissä.

Tähän mennessä Pirkanmaan käräjäoikeus on antanut kuljettajien palkkoja koskevista kiistoista yhden tuomion. Kuljettajia ylöjärveläiselle Pirkanmaan tilausliikenne oy:lle välittänyt henkilöstövuokrausyritys tuomittiin käräjäoikeudessa maksamaan kuljettajalle palkkoja runsaat 4 000 euroa.

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomion mukaan kuljettaja ei ollut voinut sopia työsopimuksellaan yleissitovaa työehtosopimusta heikommista ehdoista.

Oikeus katsoi myös, että puutteellinen tieto työehtosopimusten oikeasta sisällöstä tai normin tulkinnasta ei vapauta työnantajaa velvollisuudesta maksaa kuljettajalle tälle kuuluvaa palkkaa.

Oikeus kuitenkin hylkäsi korvausvaatimuksen kuljettajan perusteettomasta irtisanomisesta. Oikeuden mukaan työnantajalla oli oikeus antaa lopputili, koska kuljettaja oli toiminut usein hänelle annettujen ohjeiden vastaisesti. Kuljettaja on valittanut tuomiosta hovioikeuteen.

Kuljettajalla oli työsopimus henkilöstövuokrausyrityksen kanssa, ja hän ajoi Pirkanmaan tilausliikenteen autolla Tampereen joukkoliikenteen linjaa. Työsuhde alkoi lokakuun lopulla 2016 ja päättyi helmikuun alkupuolella 2017.

Kolme muutakin kuljettajaa sai palkkoja jälkikäteen

Alun perin neljä kuljettajaa haastoi oikeuteen joko vuokratyöyrityksen, Pirkanmaan tilausliikenteen tai molemmat. Kolme heistä solmi tuomioistuimen vahvistaman sovinnon joko henkilöstövuokrausyrityksen tai Pirkanmaan tilausliikenteen kanssa. Sovinnon perusteella kuljettajat saivat palkkasaatavia muutamasta tuhannesta noin kymmeneen tuhanteen euroon.

Aiemmin Pirkanmaan tilausliikenne teki yhteistyötä myös muiden henkilöstövuokrausyritysten kanssa. Uudenmaan ELY-keskuksen tekemien palkkaturvapäätösten perusteella ainakin kolme niistä on jättänyt työntekijöiden palkkoja maksamatta.

Vuosina 2015 ja 2017 palkkaturvaa on maksettu yli 20 työntekijälle. Joukossa on muitakin kuin linja-autonkuljettajia. Työnantajilta takaisin perittävät summat olivat yhteensä yli 100 000 euroa.

Näiden yritysten vastuuhenkilöistä kaksi on tuomittu ehdolliseen vankeuteen ja liiketoimintakieltoon Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Vuosina 2016 ja 2018 annetut tuomiot tulivat muun muassa törkeistä kirjanpitorikoksista ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Osaa syytteistä käsitellään yhä Turun hovioikeudessa.

Pirkanmaan tilausliikenteen toimitusjohtaja Pertti Johansson sanoo Ylelle, että yritys maksaa kaikki palkat työehtosopimuksen mukaan. Johanssonin mukaan tästä ei voi lipsua, jos haluaa pärjätä julkisissa tarjouskilpailuissa.

Johansson sanoo, että yritys ei enää käytä vuokrakuljettajia.

Aiemmin maksamatta jääneistä palkoista Johansson sysää vastuun henkilöstövuokrausyrityksille. Johanssonin mukaan Pirkanmaan tilausliikenne itse noudatti yritysten kanssa solmimiaan sopimuksia, mutta firmat laiminlöivät palkanmaksua.

"Vääristää kilpailua"

AKT hoitaa parhaillaan myös Vammalan palveluliikenne oy:n kuljettajan oikeusjuttua. Kuljettaja vaatii saamattomia palkkoja vajaat 30 000 euroa Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Vaatimukset koskevat vuosia 2015–2018.

Vammalan palveluliikenne torjuu vaatimukset. Yritys on mielestään maksanut kuljettajalle kaikki hänelle kuuluvat palkat.

Vammalan palveluliikenne voitti juuri esimerkiksi kilpailutukset Sastamalan keskustan alueen paikallisliikenteen hoitamisesta sekä Sastamalan pohjoisen ja läntisen alueen palveluliikenteen hoitamisesta.

AKT:n lakimies Annika Häggman vierittää vastuuta kuljettajien oikeuksien polkemisesta myös kunnille. Hän ihmettelee sitä, että edes käräjäoikeudessa vireillä olevat palkkariidat eivät näytä vaikuttavan julkisesta hankinnasta vastaavan yksikön päätöksentekoon.

– Tämä vääristää kilpailua antamalla paremman aseman yrityksille, jotka voivat jättää edullisemman tarjouksen, koska eivät maksa asianmukaista palkkaa. Lisäksi kärsimään joutuvat loppukädessä työntekijät. Lopulta on kyse myös siitä, millaista toimintaa veroeuroilla halutaan rahoittaa, Häggman sanoo.

Tampereen joukkoliikennejohtaja Mika Periviita pitää palkanmaksuun liittyviä ongelmia erittäin harvinaisina.

– Tietoomme on tullut muutamia yksittäistapauksia viimeisten noin 10 vuoden aikana, kun Tampereella on joukkoliikennettä hankittu kilpailuttamalla, Periviita kirjoittaa sähköpostiviestissä.

Periviidan mukaan Tampereen joukkoliikenne edellyttää kilpailutuksiin osallistuvilta yrityksiltä, että ne vahvistavat tarjouksissa noudattavansa työehtosopimuksia. Hankintalain mukaan harkitaan, miten mahdolliset oikeuskiistat vaikuttavat yrityksen mahdollisuuksiin voittaa tarjouskilpailu.

Tampereen joukkoliikenne on käynyt keskusteluja työntekijöiden palkkaongelmista AKT:n kanssa.

– Nämä kuten muutkin ongelmat pyritään selvittämään ja korjaamaan toiminta sääntöjen ja ohjeiden mukaiseksi, Periviita sanoo.

Kilpailija valitti vuokratyöntekijöistä

Vuoden 2017 lopulla Pirkanmaan tilausliikenne voitti merkittävän kilpailutuksen Tampereen seudun Nysse-liikenteessä. Yritys sai ajettavaksi Tampereen joukkoliikenteen linjat 9,17, 20 ja 25. Sopimuksen arvo on vajaat 60 miljoonaa euroa.

Kilpailija, tamperelainen linja-autoyhtiö Länsilinjat valitti hankinnasta markkinaoikeuteen.

Länsilinjat perusteli valitustaan muun muassa sillä, että Pirkanmaan tilausliikenne olisi maksanut kuljettajille liian alhaista palkkaa ja käyttänyt vuokratyövoimaa työehtosopimuksen vastaisesti.

Markkinaoikeus kumosi Länsilinjojen valituksen. Oikeuden mukaan Tampere oli tehnyt kaiken vaadittavan sen selvittämiseksi, että Pirkanmaan tilausliikenne voitiin valita kilpailun voittajaksi.

Kaupunki myös sai Pirkanmaan tilausliikenteeltä vakuutuksen, jossa yritys lupasi lopettaa työehtosopimusten vastaisen vuokratyövoiman käytön kesäkuuhun 2018 mennessä.

Markkinaoikeus katsoi, että Tampere pystyi luottamaan siihen, että Pirkanmaan tilausliikenne täyttää tilaajavastuulain edellytykset ja noudattaa työehtosopimusta.

Voittajan tarjous selvästi muita alhaisempi

Tampereen naapurikaupunki Ylöjärvi puolestaan kilpailutti kehitysvammaisten asiakaskuljetukset vuoden 2018 kesäkuussa. Kilpailutukseen osallistui kolme kuljetusyritystä.

Voitto meni Pirkanmaan tilausliikenteelle. Ylöjärveläisen yrityksen tarjous oli selvästi kilpailijoiden tarjouksia alhaisempi.

Kilpaileva yritys teki hankinnasta oikaisupyynnön. Kilpailijan mukaan voittanut tarjous voi olla niin alhainen vain, jos yritys ei noudata työehtosopimuksia, eli maksaa kuljettajille liian pientä palkkaa.

Ylöjärven perusturvalautakunnan mukaan kaupungilla ei ollut perusteita sulkea Pirkanmaan tilausliikennettä pois tarjouskilpailusta. Yrityksen antaman selvityksen mukaan alhainen hinta ei johtunut työehtosopimusten rikkomisesta. Lisäksi kaupunki tarkasti, että yrityksellä ei ollut maksamattomia veroja tai eläkemaksuja.

Kiire palkata uusia kuljettajia

Pirkanmaan tilausliikenteen toimitusjohtaja Pertti Johansson sanoo, että heillä on tällä hetkellä suuria vaikeuksia palkata voitettujen kilpailutusten vaatimaa määrää kuljettajia. Hänen mielestään syynä ei kuitenkaan ole se, että heidän maineensa olisi kärsinyt palkanmaksun puutteista.

Johanssonin mukaan heidän maineensa kuljettajien keskuudessa on hyvä, mutta ongelma on koko alaa vaivaa työvoimapula.

Pirkanmaan tilausliikenteen pitäisi palkata kuljettajia nopeasti. Syksyllä yritys alkaa pyörittää voittamiaan bussilinjoja täydellä höyryllä.

Pirkanmaan tilausliikenne yrittääkin parhaillaan kouluttaa lisää kuljettajia. Yritys järjestää yhdessä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa rekrykoulutusta työttömille.

Tarkoitus on tehdä työttömistä työnhakijoista linja-autonkuljettajia noin puolessa vuodessa. Kouluttajana on Tampereen aikuiskoulutuskeskus.

Kurssit eivät täyty

Johanssonin mukaan koulutuksen tulokset näyttävät heikoilta, koska kursseja ei saatu täyteen ja osa toisen kurssin aloittaneista on jättänyt opiskelun kesken.

Johansson sanoo, että aiemmin he ovat jo kouluttaneet osittain omaan laskuun 30 maahanmuuttajaa, joista arviolta 80 prosenttia on työllistynyt heidän yritykseensä.

Yksi asia Johanssonia ihmetyttää. Miksi tarjouskilpailun hävinneet yritykset eivät ole ilmoittaneet, montako niiden kuljettajaa voisi siirtyä Pirkanmaan tilausliikenteeseen?

Alalla on erityinen sopimus tällaisia tilanteita varten. Niin kutsutun Lonka-sopimuksen mukaan kilpailutuksen hävinneen yrityksen pitäisi ilmoittaa, montako kuljettajaa siltä jää vapaaksi. Johansson hämmästelee, mihin 70 kuljettajaa on kadonnut.

Länsilinjojen toimitusjohtaja Terhi Penttilä vastaa näin:

– Viime aikojen kilpailutuksissa Länsilinjat on sekä menettänyt linjoja että saanut uusia. Kaikille menetetyiltä linjoilta vapaaksi jääneille kuljettajille on yt-neuvottelujen kautta löydetty muita töitä.

Länsilinjoilla ei ole tällä hetkellä tarvetta palkata uusia kuljettajia. Työvoiman saatavuus tulevaisuudessa mietityttää silti myös Penttilää, koska kilpailutukset voivat muuttaa tilannetta.

Aiemmin linja-autonkuljettajien koulutus on ollut aikuiskoulutusta. 21 vuoden ikäraja on merkinnyt sitä, että alalle hakeutuneet ovat yleensä ensin hankkineet jo jonkin muun ammatin.

Joitakin vuosia on ollut mahdollista erikoistua linja-autonkuljettajaksi ammattiopiston perustutkinnon kautta. Tämä on antanut mahdollisuuden aloittaa tietyin ehdoin linja-autonkuljettajana jo 18-vuotiaana.

Penttilä sanoo, että joitakin nuoria kuljettajia on Länsilinjoillekin tullut tätä kautta, mutta enemmän voisi tulla.

Keskustele Tampereen bussikuskien ja joukkoliikenteen tilanteesta. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen antti.palomaa@yle.fi (siirryt toiseen palveluun). Keskustelu suljetaan kello 20.00.

Lue lisää:

Bussi syttyi tuleen, kuski jatkoi matkaa rengas ilmiliekeissä – moni bussikuski kuljettaa ihmisiä jaksamisensa rajoilla