Järvenpää pohtii HSL-jäsenyyttä – kaupunkilaiset ovat tyytymättömiä joukkoliikenteen nykytasoon

Järvenpäästä käy selvityksen mukaan noin 8400 asukasta töissä muualla pääkaupunkiseudulla.

Lyhyet
Läheltä
Yle

Järvenpäässä tutkitaan mahdollisuutta liittyä HSL-alueeseen. Järvenpään naapurit Kerava, Tuusula ja Sipoo ovat jo jäseniä.

Päätöksenteon pohjaksi on tehty selvitystä, jossa puntaroidaan liittymisen vaikutuksia muun muassa eri käyttäjäryhmien ja kustannusten kannalta.

Päätöksen mahdollisesta liittymisestä HSL-alueeseen tekee aikanaan Järvenpään kaupunginvaltuusto. Valtuutetut kuulivat selvityksen alustavia tuloksia valtuustoseminaarissa tänään.

Järvenpäästä käy selvityksen mukaan noin 8400 asukasta töissä muualla pääkaupunkiseudulla.

Useissa kaupungin teettämissä kyselyissä asukkaat ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä joukkoliikenteeseen.

Selvityksen mukaan mahdollisen HSL-jäsenyys yksinkertaistaisi joukkoliikenteen lippujärjestelmää Järvenpäässä. Joillakin reiteillä lippujen hinnat kuitenkin nousisivat.