Kittilän syytetyiltä kuntapäättäjiltä vaaditaan nyt korvauksia kunnan kuluista

Kunta vaatii virkarikoksista syytetyiltä henkilöiltä korvauksia kunnanjohtajan laittoman irtisanomisen kustannuksista.

Kittilä
Kittilän kunnanvirasto
Annu Passoja / Yle

KittiläKittilän kunta hakee tuhansien eurojen korvauksia kuntapäättäjiltään. Ylen saamien tietojen mukaan kunta vaatii virkarikossyytteessä olevia luottamusmiehiä maksamaan 160 000 euroa yhteisvastuullisesti.

Summa tekee lähes 6 000 euroa jokaista syytettyä kohti, mutta yhteisvastuullisia korvausrahoja ei peritä välttämättä kaikilta samansuuruisena.

Korvauksen perusteena on kunnanjohtaja Anna Mäkelän laiton irtisanominen ja siitä Kittilän kunnalle aiheutuneet menot. Niihin on laskettu kustannukset, jotka syntyivät muun muassa kunnanjohtajan erottamista valmistelleen tilapäisen valiokunnan toiminnasta ja lakiteknisestä neuvonnasta.

Summaan ei sisälly kunnanjohtaja Anna Mäkelälle maksettuja korvauksia, joiden yhteissumma on samaa suuruusluokkaa.

Yle on saanut kiinni Kittilän kunnanjohtajan Antti Jämsénin ja hallintojohtajan Sanna Ylinamman, mutta he eivät halunneet kommentoida asiaa. Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen (vas.) sanoi Ylelle, että hänellä ei ole mitään tietoa asiasta.