Helsinki–Tallinna-tunnelille vain yksi reittilinjaus Uudenmaan maakuntakaavassa

Uudenmaan liitto suosittaa kaavan ehdotusvaiheessa kolmesta vaihtoehdosta Helsingin Pasilan kautta kulkevaa reittiä.

Tallinna-tunneli
Kuvakkappaus nettisivusta.
Kuvakaappaus Finest Bay Area -kehitysyhtiön verkkosivuilta.Finestbay Area Development

Uudenmaan liitto suosittaa Helsingin ja Tallinnan väliselle tunnelihankkeelle vain yhtä reittivaihtoehtoa aiemman kolmen sijasta.

Liitto antoi tänään maanantaina lausunnon Finest Bay Area Development Oy:n tunnelihankkeen (siirryt toiseen palveluun) ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta eli YVA-menettelystä.

Menettelyssä tarkastellaan suunnitellun hankkeen kolmea eri reittivaihtoehtoa Suomen puolella sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä.

Kolmesta reittivaihtoehdosta kaksi kulkee Espoon Otaniemen kautta ja yksi Helsingin Pasilan kautta kohti Tallinnaa. Uudenmaan liiton valmisteilla olevassa Helsingin maakuntakaavan ehdotuksessa on mukana vain Helsingin kautta kulkeva vaihtoehto.

Kaikissa reittivaihtoehdoissa rautatietunneli kulkee rahtiterminaalista ja Helsinki-Vantaan lentoasemalta Tallinnan suuntaan. Espoon kautta kulkevissa vaihtoehdoissa reitti kulkisi keinosaaren kautta Viron puolelle.

Helsingin-reitillä keinosaaria ei tarvittaisi.

Lue myös:

Helsinki-Tallinna -rautatietunnelin linjauksesta ei vielä päätöstä maakuntahallituksessa

Ovatko puheet Tallinna-tunnelista tästä maailmasta ja olisiko se edes turvallinen? Te halusitte tietää miljardihankkeesta, me keräsimme vastaukset kahdeksaan kysymykseen