Kallioalueiden tutkimista jatketaan Kaakkois-Suomessa – kartoitusvaihe ei aiheuta haittoja ympäristölle

Projektissa etsitään Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueelta laadukkaan kalliomurskeen raaka-aineeksi soveltuvat kalliot.

rakennuskivet
Läheltä
Yle

Geologian tutkimuskeskus jatkaa vuonna 2017 aloitetun kolmivuotisen Kaakkois-Suomen Kivi -projektin töitä maastotyövaiheella.

Projektissa etsitään Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueelta laadukkaan kalliomurskeen raaka-aineeksi soveltuvat kallioalueet.

Nämä kohteet toimisivat tulevaisuudessa uusina rakennuskivilouhimoina, joiden tehtävänä olisi taata rakennuskiviaineksen saanti maakuntien alueella.

Kartoitusvaiheessa metsässä liikutaan kävellen, eikä se siten aiheuta haittoja ympäristölle. Kartoitusvaihe alkaa Pohjois-Kymenlaaksossa kesäkuun alussa. Testinäytteiden ottamiseen tullaan pyytämään maanomistajan lupa.