Kuopion kaupunginhallitus Finnpulpin kuntalaisaloitteesta: Ei aiheuta toimenpiteitä

Lyhyet
Havainnekuva Finnpulpin sellutehtaasta.
Havainnekuva Finnpulpin sellutehtaasta.Pöyry

Kuopion kaupunki ei aio ryhtyä toimenpiteisiin Finnpulpin sellutehdashankkeesta tehdyn kuntalaisaloitteen takia.

Kaupunginhallitus käsitteli aloitteen maanantaina ja esittää valtuustolle, ettei se aiheuta toimenpiteitä, koska hallinto-oikeus on hylännyt tehtaan maa-alueen luovuttamisesta tehdyn valituksen ja koska ympäristöluvan käsittely ei kuulu kaupungin toimivaltaan.

Vihreät olisivat halunneet palauttaa asian vielä käsittelyyn. Kaupunginhallitus äänesti päätöksestä ja palautusesitys kaatui äänin 9–2.

Aloitteessa esitettiin, että kaupungin pitäisi keskeyttää hankkeen edistäminen, koska sen sijainti Sorsasalossa olisi väärä ja koska se aiheuttaisi merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Aloitteen mukaan hankkeen alkuaikoina ei ole ollut riittävästi tietoa ympäristön tilan huonontumista koskevaa tietoa. Aloitteeseen lähti mukaan vajaat 3500 ihmistä, joista kuopiolaisia oli liki 2500.

Tehtaan ympäristöluvasta on haettu valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jossa asian käsittely on kesken.