Asiantuntija: Kittilän kunta saattaa menettää vahingonkorvaukset Kittilän kuntasotkuista

Apulaisprofessori Olli Norros sanoo, että syytetyille lähetettyä vahingonkorvausvaatimusta ei ole yksilöity riittävästi.

Kittilä
Kittilän kunnanvaltuuston kokous lokakuussa vuonna 2017
Arkistokuva. Kittilän kunnanvaltuuston kokous 31.10.2017Jyri Tynkkynen / Yle

Helsingin yliopiston apulaisprofessori Olli Norros arvioi, että Kittilän kuntapäättäjille lähetetty vahingonkorvausvaatimus on kirjoitettu hyvin yleisellä tasolla. Hänen mukaansa vahingonkorvausvaatimukset pitäisi yksilöidä niin, että niiden peruste käy ilmi kohtuullisen selvästi.

Kittilän kunnan lähettämässä vaatimuskirjeessä kaikilta syytetyiltä vaaditaan yhteisvastuullisesti korvausta kaikista niistä kustannuksista, joita kunta laskee syntyneen kunnanjohtaja Anna Mäkelän laittomasta irtisanomisesta. Kulut on eritelty ylimalkaisesti.

– Minä en kirjeen perusteella ymmärrä, miten nämä kustannuserät ovat yhteydessä väitettyyn menettelyyn eli lainvastaiseen irtisanomiseen. Mutta se ei välttämättä ole ongelma, koska kirjeen saaneet henkilöt todennäköisesti tietävät, mistä kustannuksista on kysymys.

Asia ratkaistaan jokaisen kohdalla erikseen

Norroksen mukaan kyse on siitä, pystyykö kukin kirjeen saaja varmasti ymmärtämään, miksi kunnalle on aiheutunut kuluja esimerkiksi tilapäisestä valiokunnasta ja miksi hän on siitä vastuussa. Norrosta arveluttaa se, onko kaikille selvää syy-yhteys tekojen ja kustannusten välillä.

– Arviointi on kuitenkin tapauskohtaista. Tämän vanhentumisen katkaisukysymystä pitää arvioida kunkin velallisen kohdalla erikseen. Onko juuri tämä velallinen saanut laissa edellytettävät tiedot velan perusteista ja määristä kohtuudella vaaditulla tavalla, jotta vanheneminen katkeaa?

Norros on arvostettu vahingonkorvausoikeuden asiantuntija.

Korvausvaatimus lähetettiin liian myöhään?

Toisaalta korvausvaatimukset on ehkä lähetetty liian myöhään, sillä Pohjois-Suomen hallinto-oikeus totesi Mäkelän irtisanomisen laittomaksi yli kolme vuotta sitten. Tosin lainvoimainen päätös tästä annettiin vasta kesäkuussa 2016 eli alle kolme vuotta sitten.

Vahingonkorvausvelkaa ei voi vaatia enää kolmen vuoden kuluttua vahinkoon johtaneen teon vastuullisuuden toteamisesta. Norros ei kuitenkaan halua arvioida, onko niin käynyt jo tässä tapauksessa.

Yle ei ole saanut tietoonsa sitä, miksi kirjeet lähetettiin vasta nyt. Kittilän kunnanhallitus hyväksyi jo maaliskuussa 2018 päätöksen lähettää korvausvaatimuskirje kaikille niille luottamushenkilöille, joita syytetään muun muassa kunnanjohtaja Anna Mäkelän laittomasta irtisanomisesta.

Silloinen vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa esitti kunnanhallitukselle, että se antaisi vahingonkorvausvelan vanhentumisongelman asianajajan selvitettäväksi. Kunnanhallitus päätti kuitenkin lähettää korvausvaatimuksen syytetyille Marita Toivasen (vas.) ehdotuksesta.

Ylinampa ei pannut päätöstä täytäntöön, vaikka hän oli Kittilän vs. kunnanjohtajana vuoden loppuun asti. Tämän teki vasta kunnanjohtaja Antti Jämsén toukokuussa 2019.

Kuntapäättäjät vähäsanaisia

Maanantaina Yle sai tiedon, että Kittilän kunta on alkanut vaatia vahingonkorvauksia syytteitä saaneilta luottamushenkilöiltään. Kunnasta ei löytynyt maanantaina sellaista henkilöä, joka olisi halunnut kommentoida tietoa.

Tiistaina vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén kertoi, että hän on laittanut perintäasian liikkeelle, mutta kyse on vain varotoimesta, jolla keskeytetään vahingonkorvausten vaatimisoikeuden vanhentuminen.

Jämsénin mukaan näitä korvauksia, joista haastemiehet ovat toimittaneet jo maksuvaatimuksen, ei ole tarkoitustakaan maksatuttaa kuntapäättäjillä vaan varsinaisista vahingonkorvauksista päätetään erikseen, jos virkarikossyytteet etenevät lainvoimaisiin tuomioihin.

Apulaisprofessori Olli Norros sanoo myös, että tällaisia yksilöimättömiä korvausvaatimuksia ei tarvitse maksaa.

Syytetyiltä karhutaan 160 000 euroa

Kittilän kunta vaatii virkarikossyytteessä olevia luottamusmiehiä maksamaan 160 000 euroa yhteisvastuullisesti. Summa tekee lähes 6 000 euroa jokaista syytettyä kohti, mutta yhteisvastuullisia korvausrahoja ei peritä välttämättä kaikilta samansuuruisena.

Korvauksen perusteena on kunnanjohtaja Anna Mäkelänlaiton irtisanominen ja siitä Kittilän kunnalle aiheutuneet menot. Niihin on laskettu kustannukset, jotka syntyivät muun muassa kunnanjohtajan erottamista valmistelleen tilapäisen valiokunnan toiminnasta ja lakiteknisestä neuvonnasta.

Näihin kuluihin eivät sisälly kunnanjohtaja Anna Mäkelälle maksetut korvaukset, joiden yhteissumma on samaa suuruusluokkaa.

Lapin käräjäoikeus antanee tuomiot Mäkelän laittomaan irtisanomiseen liittyvästä virkarikosvyyhdistä kesäkuussa.