1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Itämeren kaasuputki

Nord Stream 2 saattaa viivästyä Tanskan takia, mutta Eurooppa tarvitsee Venäjän kaasua politiikasta huolimatta – mistä kaasusodassa on kyse?

Venäläisen kaasun tarve kasvaa, kun Eurooppa luopuu hiilestä ja ydinvoimasta.

Kaasunporaustorni on nimeltään Katariina. Bovanenkovossa porataan kaasua seuraavat 28 vuotta. Kuva: Grigory Vorobjov

MOSKOVA / BOVANENKOVO Nord Stream 2 on kaasuputkihanke, joka alkaa tuoda venäläistä kaasua lähinnä Luoteis-Siperiasta Jamalin niemimaalta. Siellä sijaitsee jättimäinen Bovanenkovon kaasukenttä, joka ulottuu yli tuhannen neliökilometrin alueelle.

Nord Stream 2 kulkee edeltäjänsä tavoin pitkin Itämeren pohjaa Venäjältä Saksaan. Nord Stream 2:n omistaa venäläinen maakaasu- ja öljykonserni Gazprom, jota pidetään myös Venäjän valtion ulkopolitiikan käsikassarana. Siksi putkihanke herättää intohimoja.

Gazprom laajensi viimeksi viime vuonna jättimäistä Bovanenkovon kaasukenttää. Kuva: Grigory Vorobjov

Jamalin ikiroudan alta Venäjän kaasujätti Gazprom poraa kaasua, jota varsinkin keskieurooppalaiset tarvitsevat. Saksa ja Ranska ovat luopumassa hiilen poltosta ja vähentämässä ydinvoimaa, ja venäläisen kaasun tarve kasvaa.

Tanska jarruttaa kaasuputken rakentamista

Nord Stream 2 -kaasuputken rakennustyöt ovat edenneet jo yli puoliväliin. Itämeren pohjaan on laskettu putkia runsaat 1 200 kilometriä, mikä on yli puolet koko matkasta Narvanlahdelta Venäjältä Saksan Greifswaldiin.

Nord Stream 2:n projektijohtaja Henning Kothe uskoo Tanskan pian taipuvan putkihankkeen taakse. Kuva: Grigory Vorobjov

Nord Stream 2 noudattelee suurin piirtein samaa linjaa kuin sen edeltäjä Nord Stream 1. Se kulkee viiden maan vesialueiden kautta, kuten Suomen talousvyöhykkeellä ja Tanskan aluevesillä.

Tanska ei ole vieläkään antanut rakennuslupaa kaasuputkelle sen aluevesillä, vaikka Nord Stream 1 kulkee jo siellä. Syy on uusi tanskalaislaki, joka antaa maan ulkoministerille veto-oikeuden Tanskan aluevesillä toteutettaviin hankkeisiin.

Kuva: Leena Luotio / Yle

Luvan puute voi estää Nord Stream 2:n valmistumisen aikataulussa, eli vuoden loppuun mennessä.

Putkiyhtiö on vakuuttunut, että se saa lopulta luvan linjaukselle, joka koskee Tanskan talousvyöhykettä, ei aluevesiä.

– Maan aluevedet kuuluvat kunkin maan vastuulle, mutta talousvyöhykkeillä kansainväliset investoijat voivat toteuttaa esimerkiksi putki- ja kaapelihankkeita, joten niitä ei voi kokonaan pysäyttää, selittää Nord Stream 2:n projektipäällikkö Henning Kothe Ylelle.

Yhdysvallat ajaa omaa etuaan Euroopassa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkailee säännöllisesti Nord Stream 2:ta sekä sen omistajaa ja kaasuntuojaa Gazpromia talouspakotteilla.

Jamalilla kaasua porataan ikiroudan alta. Talvi kestää täällä yhdeksän kuukautta ja jatkuu yhä. Kuva: Grigory Vorobjov

Trump on toistanut, että Euroopan energiariippuvuus Venäjästä on huono asia, sillä Venäjä voisi käyttää Gazpromia poliittisen vaikutusvallan lisäämiseen. Samaa viestiä on kuultu muun muassa Baltian maista ja Itä-Euroopasta.

Gazprom on syyllistynyt kaasun erilaiseen hinnoitteluun riippuen sen ostajamaasta sekä keskeyttänyt kaasunvientiä Venäjän hankaliksi kokemiin maihin.

Kyse on kuitenkin keskinäisriippuvuudesta. Eurooppa tarvitsee Venäjän kaasua, mutta myös Venäjä tarvitsee kaasun viennistä saamansa tulot.

Bovanenkovon jättimäisellä kaasukentällä kätevin tapa liikkua on helikopteri. Kuva: Grigory Vorobjov

– Venäjän kaasun rooli pysyy Euroopassa vahvana, vaikka myös LNG:n ja muun kaasun tuonti on tarpeen, kuvaa tilannetta kaasua välittävän OMV:n varapääjohtaja Reinhard Mitschek.

Talouspakotepuheillaan Trump ajaa yhdysvaltalaisyritysten etua ja tyrkyttää Euroopan kasvaville markkinoille venäläiskaasun korvaajaksi amerikkalaista nesteytettyä kaasua LNG:tä.

LNG on maakaasua, joka on saatu nestemäiseen muotoon jäädyttämällä se alle 160 miinusasteeseen. Samalla sen tilavuus pienenee ja kuljetus helpottuu.

Trumpin puheet ovat herättäneet epävarmuutta varsinkin venäläisten yritysten keskuudessa, sillä ne eivät halua joutua mustalle listalle lännessä.

Nord Stream 2:a rakentaa yhteensä 670 yritystä, joista sata on venäläisiä. Nord Streamin mukaan yksikään yritys ei ole vetäytynyt yhteistyöstä putkiyhtiön kanssa Trumpin puheiden takia.

Ylijäämäkaasu poltetaan. Tätä kutsutaan soihduttamiseksi ja se lisää mustaa hiiltä arktisilla alueilla ja edesauttaa sen sulamista. Kuva: Grigory Vorobjov

Yhdysvaltalainen LNG voi lisätä hintakilpailua Euroopassa, mistä eurooppalainen kuluttaja voi hyötyä. LNG:n osuus Euroopan kaasumarkkinoista kaksinkertaistui viime talvena 16 prosenttiin.

Hiilestä ja ydinvoimasta luovutaan kaasun hyväksi

Euroopan kaasumarkkinat vetävät, sillä Saksa luopuu ydinvoimasta jo 2022 mennessä ja hiilivoimaloista vuoteen 2038 mennessä. Ranska lopettaa hiilen polton jo kahden vuoden kuluttua ja vähentää myös ydinenergian käyttöä 2030-luvulle tultaessa.

Monet muut maat seuraavat trendiä.

Kaasua pidetään puhtaimpana ja energiatehokkaimpana siirtymävaiheen polttoaineena kohti uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

– Kaasun ja uudistuvien energialähteiden yhdistelmä siivittää meitä parhaillaan kohti vähähiilipäästöistä tulevaisuutta, Mitschek maalailee.

Bovanenkovo sijaitsee 400 kilometriä napapiiriltä pohjoiseen. Sen luontoa halkovat kaasuputket. Kuva: Grigory Vorobjov

Euroopan kaasun tarpeen arvioidaan pysyvän suurin piirtein nykyisessä ainakin 2030-luvulle saakka. Samaan aikaan Euroopan omat kaasukentät Norjassa, Britanniassa ja Alankomaissa ehtyvät.

Venäjän kaasujätti Gazprom teki Euroopan viennissään ennätyksen viime vuonna. Noin 65 prosenttia sen viennistä kohdistuu Eurooppaan, mutta se hakee jatkuvasti uusia markkinoita esimerkiksi Aasiasta.

Ukrainalle kaasun kauttakulku on kohtalonkysymys

Ukrainan ja Venäjän välit ovat olleet jäiset sen jälkeen, kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan ja sota Itä-Ukrainassa alkoi.

Venäjä on välillä sulkenut kaasutoimitukset Ukrainan putkiyhteyden kautta Eurooppaan ja aiheuttanut vaikeuksia Ukrainalle.

Kaasun kauttakulusta saatavat tulot ovat elintärkeät Ukrainan muutenkin heikolle taloudelle. Kaasuntoimitussopimukset ovat pian katkolla, ja Venäjä ja Ukraina käyvät neuvotteluja niiden jatkosta.

Bovanenkovon kaasukenttä työllistää vuoroissa 1500 ihmistä kerralla. He tekevät töitä kuukauden ja lomailevat sitten kuukauden. Kuva: Grigory Vorobjov

Länsijohtajat ovat vaatineet, että Venäjä jatkaisi kaasun tuontia Ukrainan kautta. Gazprom vakuuttaa, että näin se aikoo toimiakin.

– Lähitulevaisuudessa tarvitsemme Euroopan kaasunvientiin Ukrainan yhteyden ja Nord Stream 2:n sekä monia muita projekteja, sanoi Gazpromin varaosastojohtaja Dmitri Handoga.

Nord Stream 2:n lisäksi Gazpromilla on rakenteilla yhteys Mustameren halki Turkkiin. Sitä pitkin kaasua alkaa virrata myös Kaakkois-Eurooppaan.

Lue lisää:

Saksa pitää kiinni Nord Stream 2:sta, vaikka kaasuputki herättää myös huolta: "Muka epäpoliittinen kysymys ja pelkästään talousasia?"

Yhdysvallat uhkaa Nord Stream 2 -putkihankkeessa mukana olevia saksalaisyrityksiä talouspakotteilla