1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Bio- ja metsäteollisuus

Kemin biotuotetehtaan YVA-tilaisuudessa kysyttiin: Sulaako merijää, kasvaako melu, sujuuko liikenne?

Suuriin ilmastokysymyksiinkin yleisötilaisuudessa viitattiin, mutta suurin huomio keskittyi paikallisiin vaikutuksiin.

Bio- ja metsäteollisuus
Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan ensimmäinen havainnekuva, huhtikuu 2019.
Havainnekuva Kemiin suunnitellusta biotuotetehtaasta. Näkyvimmät muutokset erottuvat kuvan vasemmalla puolella näkyvällä alueella. Metsä Group

Kemin biotuotehtaan YVA-menettely on alkanut. Paikallisia asukkaita pohdituttavat Metsä Fibren jättitehtaan suunnitelmissa paitsi laajat ympäristökysymykset, hiilinielu, metsien tulevaisuus ja raaka-aineen riittävyys, myös monet paikalliset käytännön vaikutukset.

Metsä Fibre järjesti keskiviikkoiltana Kemissä yleisötilaisuuden, jossa esiteltiin Polar King- nimen saaneen tehtaan suunnitelmia ja ympäristövaikutusten arviointia. Vajaat sata ihmistä oli paikalla kuuntelemassa, kysymässä ja esittämässä mielipiteitä.

Suomen, EU:n tai maailmanlaajuiset ympäristökysymykset jäivät yleisökeskustelussa lähinnä viittausten asteelle. Tällä kertaa keskityttiin puhumaan paikallisia suoraan ja heti koskevista muutoksista, joita syntyy, jos poh­joi­sen pal­lon­puo­lis­kon suu­rin puu­ta ja­los­ta­va lai­tos Kemiin rakennetaan.

Kemin 1,5 miljoonan tonnin ja 1,5 miljardia euroa maksavan biotehtaan merkittävimmät vaikutukset liittyvät vesistöön ja ilmaan johdettaviin päästöihin, meluun sekä raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksiin. Metsä Fibren mukaan tehtaan ympäristötavoitteet on asetettu siten, että Kemin biotuotetehdas pystyy toimimaan samantasoisilla lupaehdoilla kuin Pajusaaren nykyisellä tehdasintegraatilla tällä hetkellä on.

Päästöt

Yleisötilaisuudessa tuli esille huoli muun muassa lämpimän lauhdeveden vaikutuksesta merijäähän. Lämpimien päästövesien pelätään haurastuttavan Kemin edustan jäätä niin, että merialueen talvinen virkistyskäyttö vaarantuisi. Paikalla olijat ihmettelivät, miten nykyaikana ylipäätään voitaisiin jättää käyttämättä hyödyksi tarjolla oleva lämpöenergia. Esille tuli mahdollisuus hyödyntää päästövesiä kaukolämpöön.

Tilaisuudessa olleilta Metsä Fibren edustajilta ei herunut suuria lupauksia päästövesiasiassa. Projektipäällikkö Jari-Pekka Johansson totesi yhtiön suhtautuvan periaatteessa myönteisesti ajatuksiin asian ratkaisemiseksi. Esimerkiksi kaukolämpömahdollisuus on olemassa.

– Keskustelu asiasta on aloitettu Kemin kaupungin kanssa, Johansson sanoi.

Yleisöstä esitettiin, että Metsä Fibre voisi myöntyä kaukolämmön toimittamisessa sopuhintaan, mutta aktiivisen luonnonsuojelijan Hilkka Lipposen mielestä yhtiön tulisi hyvittää toimintansa ympäristövaikutuksia luovuttamalla lämpö kaupungin käyttöön maksutta.

Päästövesiä ja muita paikallisia vaikutuksia enemmän Lipposta kuitenkin huolettavat hankkeen vaikutukset ilmastoon.

– Tässä pilataan hiilinieluja, tässä pilataan metsiä.

Lipponen myös suhtautuu epäillen siihen, että päästöt voisivat pysyä nykytasolla, vaikka tuotanto kasvaa merkittävästi.

– Toivon tietysti että niin on, jos tehdas toteutuu.

Metsä Groupin tehdasalue Kemissä.
Metsä Groupin nykyinen tehdasalue Pajusaaressa.Metsä Group

Melu ja liikenne

Meluhaittojen lisääntyminen tuntuu huolettavan monia, sillä kuorimon suunnitellaan siirtyvän Kiikelin ja kaupungin keskustan suuntaan.

– Meluongelma kannattaa selvittää. Sen varmasti pystyy poistamaan. Veitsiluodon tehtailla oli vastaava tilanne, mutta sinne rakennettiin meluaita, joka estää melun kantautumisen Rytikariin. Se on teknisesti ratkaistavissa, pohti Raimo Keskikallio.

Raskaan liikenteen lisääntyminen tehtaalle ja tehtaalta on mahdollisen uuden tehtaan näkyvimpiä ympäristövaikutuksia tehtaan lähialueella. Liikennejärjestelyihin on tekeillä suunnitelma, jossa tehtaalle johtavan Sahansaarentien kylkeen rakennettaisiin raideyhteys. Lisäksi kaavailuissa on turvallisuutta parantavia tiejärjestelyitä.

Projektipäällikkö Jari-Pekka Johansson totesi, että niin tieverkkoon, raideliikenteeseen kuin Ajoksen satamaan ja väylään tarvitaan investointeja, jotta kuljetus ja liikenne sujuisivat häiriöttä.

Sähkö

Biotuotetehdas tuottaisi myös huomattavan määrän sähköä. Projektijohtaja Jari-Pekka Johanssonin mukaan tehtaasta saataisiin sähkö noin 100 000 omakotitalon tarpeeseen. Yhtiö on kertonut, että biotuotetehdas lisäisi uusiutuvan energian osuutta Suomessa yli kaksi prosenttiyksikköä.

Hankkeeseen liittyy myös sähkölinjasuunnitelma. Fingridin kanssa on selvitetty 110 kV:n linjan reittivaihtoehtoja joko Isohaaraan tai suoraan Keminmaahan. Linja kulkisi suurimmaksi osaksi nykyisen sähkölinjan vieressä. Linjan suunnittelu on alkanut. Siitä tehdään erillinen ympäristöselvitys ja se liitetään biotuotetehtaan YVA-selostukseen.

Metsä Groupin tehdasalue Kemissä
Metsä Groupin nykyinen tehdasalue Kemin Pajusaaressa.Metsä Group

Pohjatietoa Äänekoskelta

Biotuotehtaan YVAn ja hankesuunnittelun aikataulu on tiukka. Kaiken pitäisi olla valmiina investointipäätöstä varten ensi keväänä.

YVA-työ on Metsä Fibressä ja konsulttina toimivassa Sweco Industry Oy:ssä täydessä vauhdissa. Selvitettävää on paljon ja esimerkiksi luontoon liittyvistä havainnoista osa on tehtävä heti. Esimerkiksi viitasammakoiden esiintyvyyttä ja elinoloja on käyty tehdasalueen kupeessa jo biologivoimin tutkimassa.

– Tämän kesän aikana esimerkiksi juuri sammakot on tutkittava. Jos yksi tekeminen siirtyy vuodella eteenpäin, kaikki muukin siirtyy, sanoo biotuotetehdasprojektin YVA- ja ympäristölupavastaava Kaisu Annala.

Metsä Groupilla on tuore kokemus Äänekosken biotuotetehtaan suunnittelusta ja rakentamisesta. Näitä tietoja voidaan jossain määrin hyödyntää Kemin tehtaan suunnittelussa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa.

– Esimerkiksi melumallinnuksessa voidaan käyttää apuna Äänekosken tietoja ja peilata Kemin lähtötietoja Äänekosken arvoihin, kertoo projektipäällikkö Reetta Hurmekoski.

Ensimmäinen lausuntoaika on nyt

YVA-ohjelmasta voi kirjallisesti antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä 17. kesäkuuta asti. Yhteysviranomainen eli ELY-keskus antaa lausuntonsa kuukauden kuluessa eli viimeistään 17. heinäkuuta. Kesän aikana tehdään ympäristövaikutusten arviointiselvitykset ja myös ympäristölupahakemuksen valmistelu on käynnissä.

Aikataulun mukaisesti YVA-kuulutus annetaan syyskuussa. Tuolloin pidetään myös yleisötilaisuus ja alkaa kommentointiaika. Yhteysviranomaisen niin kutsutun perustellun päätelmän jälkeen YVA-menettely on valmis. Metsä Fibre arvioi, että hanke voisi saada ympäristöluvan keväällä 2020. Investointipäätös tehtäisiin kesällä ja noin kaksi vuotta kestävä rakentaminen voisi alkaa. Tehdas olisi valmis käynnistettäväksi syksyllä 2022.

Biotuotetehdas työllistäisi suoraan 250 ihmistä ja arvoketjussa 2 500 ihmistä.

Kemiin suunnitellun jättimäisen biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointi alkoi

Metsä Group: Uudet EU:n hakkuulaskelmat eivät vaikuta Kemin biotuotetehtaan suunnitteluun

Nyt se ratkesi – Metsä Group rakentaa Kemiin 1,5 miljardin euron biotuotetehtaan

Lue seuraavaksi