Kunta ei voi kaavamääräyksillä kieltää suoraan kaivostoimintaa – KHO hylkäsi Kuusamon valituksen kaivoskaavasta

Kaavoituksella ei voida ennakkoon kieltää kaivostoimintaa.

kaivokset
Koekaivauksia Juomasuon alueella Kuusamossa
KHO:n tuoreen päätöksen mukaan kunta ei voi kaavamääräyksillä kieltää suoraan kaivostoimintaa. Kuusamo yritti kieltää kaivosten rakentamisen matkailualueiden läheisyyteen.Ensio Karjalainen / Yle

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Kuusamo ei voi rajoittaa kaavoitusmääräyksillä kaivosten sijoittumista.

Kuusamo oli aiemmin laatinut niin sanotun kaivoskaavan, jolla se pyrki estämään kaivosten sijoittumista muun muassa matkailukäytössä olevien alueiden läheisyyteen.

Jo aiemmin Pohjois-Suomen hallinto-oikeus oli katsonut, ettei kaavalla voida rajoittaa kaivosten toimintaa. Kaupunki valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka kuitenkin hylkäsi kaupungin tekemän valituksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan kaupungin yleiskaavaan tekemiä kaivostoiminnan kieltäviä määräyksiä ei voi pitää maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuina haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista koskevina määräyksinä.

Määräykset eivät KHO:n mukaan välittömästi koskeneet ympäristövaikutuksia, vaan tietyntyyppisen elinkeinotoiminnan kieltämistä. Mainitut kaavamääräykset olivat siten lainvastaisia, toteaa KHO lausunnossaan.

"Kaupungilla säilyy päätösvalta"

Jo Pohjois-Suomen hallinto-oikeus muistutti lausunnossaan, että kaupungilla ei ole mahdollista ennakkoon kieltää kaavoituksella elinkeinotoimintaa niin laajalla alueella kuin hylätyssä kaavassa esitettiin.

Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Mannisen mukaan kaupungilla säilyy edelleen päätösvalta yksittäisiä kaivoskaavoja tehtäessä uuden kaivoslain tultua voimaan.

– Jos uusia, uuden kaivoslain mukaisia kaivoshankkeita tulee Kuusamoon, ne käsitellään erikseen kaupungin elimissä. Kaupungilla on edelleen kaavoitusmonopoli, Manninen toteaa.

Kuusamossa kaivostoimintaa suunnittelevan Latitude 66 Cobalt yhtiön toimitusjohtaja Thomas Hoyer sanoo, ettei oikeuden päätös vaikuta kaivosyhtiön toimintojen peruslähtökohtiin.

– Olemme tehneet ja teemme työtä perusajatuksena alueen asukkaiden ja luontoarvojen huomioiminen sekä elinkeinojen yhteensovittaminen, Hoyer sanoo.

Latitude 66 Cobalt suunnittelee muun muassa Kuusamon Juomasuolle ja Posiolle kobolttikaivosta. Kaivosten luvitukset kuuluvat vanhan kaivoslain piiriin.