Pyhäjärvinen yhtiö varasi yli prosentin Suomen pinta-alasta malminetsintää varten

Muon Solutions -yhtiö aikoo etsiä malmia 20 kunnan alueella Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Savossa ja Keski-Suomessa.

Pyhäjärvi
Kalliossa näkyy kaksi kairausreikää.
Muon Solutions -yritys ei etsi pelkästään malmimineraaleja. Yhtiön kehittämä uusi teknologia kartoittaa kallioperää hiukkasfysiikan ja kosmisen säteilyn avulla. Tutkimuksissa pystytään hyödyntämään vanhoja kairausreikiä.Kimmo Hiltunen / Yle

Pyhäjärvinen Muon Solutions -yhtiö on tehnyt isoja malminetsintävarauksia Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Savoon.

Suurin varausalue sijoittuu Ylivieskan ja Nivalan seudulle, jossa kallioperää aiotaan kartoittaa peräti yhdeksän kunnan alueella. Myös Kainuussa ja Savo-Keski-Suomessa yhtiö on tehnyt kummassakin lähes 1500 neliökilometrin varaukset useiden kuntien alueille.

Kainuussa yhtiö varautuu etsimään malmimineraaleja alueella, joka ulottuu Kajaaniin, Sotkamoon, Paltamoon, Puolangalle ja Ristijärvelle.

Kolmen varausalueen yhteiskoko on yli 4400 neliökilometriä, eli yli prosentti Suomen pinta-alasta.

Varauspäätös mahdollistaa kallioperän kartoituksen, lohkare-etsinnän ja jokamiehenoikeuksien mukaisen näytteenoton maastosta. Varaus on voimassa kaksi vuotta, mutta varsinaiseen malminetsintää, louhimiseen ja kaivamiseen tarvitaan erillinen lupa.

Malminetsinnän lisäksi Muon Solutions kehittää hiukkasfysiikkaan perustuvaa teknologiaa kallioperän kartoitukseen. Uutta teknologiaa on kehitetty muun muassa Pyhäsalmen kaivosalueella.