1. yle.fi
 2. Uutiset

Hämäläisjärvien kuntoa parannetaan jälleen – luvassa vesikasvien niittoja ja ruoppauksia

Avustusta on myönnetty ensisijaisesti huonokuntoisten vesien tilan parantamiseen.

Hämeenlinna
Kyynäröisten järven rannassa kasvaa runsaasti korkeaa heinää.
Rantoja niittämällä avataan maisemaa, mutta samalla järven virkistyskäyttö paranee.Timo Leponiemi / Yle

Hämeen ELY-keskus tukee Kanta- ja Päijät-Hämeen vesienhoitohankkeita yli 200 000 eurolla.

Kanta-Hämeessä avustusta saa seitsemäntoista hanketta, joiden avustussumma on yhteensä 95 768 euroa.

Avustuksilla parannetaan järvien ja jokien tilaa muun muassa vesikasvien niitoilla ja ruoppauksilla.

Kanta-Hämeessä avustettavat hankkeet:

 • Hauhonselän kirkonkylän lahden niitto ja rantojen kunnostustoimenpiteet
 • Loppijärven vuoden 2019 tehostettu hoitokalastus
 • Leipijärven vesikasvillisuuden niitto
 • Valajärven suo-ojien sepelipatojen rakentaminen
 • Turpoonjoki/Ilmetynjoki, vesikasvien niitto ja imuruoppaus
 • Tammelan Pyhäjärven ja Kuivajärven vesikasvillisuuden niitot
 • Onkilammin niitto ja Renkajoen suun ruoppaus
 • Jokijärven niitto
 • Pitkäjärven-Lautaportaanjärven niitot
 • Paalijärven vesikasvien niitto
 • Kaartjärven hyvän ekologisen tilan turvaaminen
 • COOLOX-hapetusmenetelmän käyttö Pannujärvellä
 • Paloniitunjärven niitto ja kasvien poisto
 • Pyhäjärven valuma-aluekunnostus
 • Ilmettyjoen ja Vähä-Ilmettyjärven säännöstelyn kehittäminen
 • Hiidenjoen venerannan kunnostus

Lisäksi Lopella päivitetään ELY-keskuksen rahalla pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia.

Lue seuraavaksi