Vaarantaako ympäristöriskinä pidetty Pohjois-Ruotsin rautakaivos Tornionjoen vesistöä? Kommentteja pyydetään nyt myös suomalaisilta

Ruotsin ympäristötuomioistuin kuulee Suomen viranomaisten lisäksi myös kansalaisia.

Kuvassa harmaana näkyvä Kaunisvaaran kaivoksen rikastushiekkajäte pumpataan Tapulivuoman suolle ja metsään. Kuva on otettu perjantaina 17.5. kaivosalueen pohjoispuolelta. Kuva: Jarmo Honkanen / Yle

Suomessa Lapin ELY-keskus ottaa Kaunisvaaran kaivoksen kiistellyn jätealueen sulkemiseen kantaa lähiaikoina. Suomesta lausuntoa on pyytänyt Ruotsin ympäristötuomioistuin Mark- och miljödomstolen, joka istuu Uumajassa.

ELY:n ympäristöpäällikkö Eira Luokkasen mukaan vastuu ja toimivalta valvonnasta ja sanktioista kuuluu Ruotsin viranomaisille. Hän viittaa Norrbottenin lääninhallituksen arvioihin riskeistä, että kaivosjäte leviää tulvien mukana ympäristöön.

– Totta kai riski on olemassa jos sellainen toiminta jatkuu kovin pitkään. Tällä hetkellä siellä ei ole mitään akuuttia vaaraa sillä tavalla, että se voisi ulottua Muonionjokeen Suomen puolelle. Tilanne ei meidän saamiemme tietojen mukaan ole sellainen, sanoo Luokkanen.

Myös suomalaisten mielipiteitä kuullaan

Ruotsin ympäristötuomioistuin käsittelee parhaillaan Naturvårdsverketin eli Ruotsin Luonnonsuojeluviraston vaatimusta Kaunisvaaran kaivoksen ympäristöluvan peruuttamisesta merkittävien ympäristöriskien vuoksi.

Tuomioistuin on pyytänyt Suomesta viranomaisten lisäksi kansalaisten kantoja asiasta. Asianosaiset voivat tehdä muistutuksen ja muut esittää mielipiteensä suomeksi tai ruotsiksi. Mielipiteen voi esittää kuka tahansa.

Muistutukset ja mielipiteet pitää lähettää Lapin ELY-keskukselle, joka lähettää ne edelleen Ruotsin ympäristötuomioistuimelle Uumajaan. Ohjeet löytyvät Lapin ELY-keskuksen sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Yle Uutiset paljasti keskiviikkona ilmakuvin kuinka kaivosjäte leviää patotien ympäröimänä jätealueena olevalle Tapulivuoman suolle ja puuston sekaan tulvaveden viemänä.

Uusi kaivosyhtiö Kaunis Iron on kiistänyt Ylelle, että vuotoja olisi tapahtunut jätealueen kiertävän patotien ulkopuolelle. Jätealue on halkaisijaltaan pari kilometriä ja sitä ympäröi matala patotie. Jätealueeseen kuuluvat rikastushiekka-allas ja kaksi vesiallasta.

Kaunis Iron ei päästänyt Ylen toimittajaa ja kuvaajaa näkemään jätealuetta perjantaina 17.5.2019 jolloin kevättulvaa oli vielä selvästi nähtävissä.

Ylen Länsirajan asukkailta saamista 11.5.2019 kuvista näkyy, että tulva on varsin korkealla jätealuetta kulkeviin teihin nähden.

Tulvakuvien perusteella on täysin mahdollista, että tulvavesi kuljettaa kaivosjätettä myös luvallisen Tapulivuoman suolla olevan jätealueen ulkopuolelle. Tästä riskistä ovat vuosia varoittaneet Naturvårdsverket ja Norrbottenin lääninhallitus.

Kaunisvaaran kaivoksen jätealtaan itälaita ja kaakkoisnurkka 11.5.2019. Tänne kaivosyhtiö Kaunis Iron ei päästänyt Ylen toimittajaa ja kuvaajaa katsomaan ja kuvaamaan. Kuvassa näkyvät vesialtaat eivät Norrbottenin lääninhallituksen mukaan vastaa ympäristölupaa. Yle on saanut kuvan rajaseudun asukkailta. Kuva: Yleisön kuva

Kaivos avattiin vanhalla luvalla estelystä huolimatta

Naturvårdsverket on pitänyt kaivoksen ympäristölupaa puutteellisena pitkään. Virasto yritti estää Kaunis Iron Ab:n kaivoksen avaamista uudelleen kesällä 2018.

Ruotsin ympäristötuomioistuin hylkäsi Naturvårdsverketin vaatimuksen ja salli Kaunis Iron Ab:n aloittaa kaivostoiminnan vanhan ympäristöluvan varassa.

Naturvårdsverketin 64-sivuinen peruutushakemus on karua luettavaa. Se löytyy suomeksi käännettynä (siirryt toiseen palveluun)Lapin ELY-keskuksen nettisivuilta.

Hakemuksessa kerrataan kaivoksen aiheuttama ensimmäinen ympäristöyllätys eli pohjaveden 16 metrin romahdus.

Kaunisvaaran aloittaneen yhtiön Northland Resourcesin ensimmäinen avolouhos Kokkovuoman suoalueen vieressä romahdutti pohjaveden 16 metriä alemmaksi. Konsulttien ja viranomaisten ennakkoarvio oli, että lasku olisi muutamia desimetrejä.

Pohjaveden kato on kuivattanut kymmeniä hehtaareja suota, joka oli ennen porojen merkittävää kesälaidunta.

Lähivesistä ja jokien kaloista löytyi metalleja

Ruotsin ympäristöviranomaisten mukaan lupaehtoja on rikottu toiminnan alusta asti. Padot, kaivosjätteen läjitys ja koostumus sekä selkeytysaltaat on toteutettu toisin kuin lupa edellytti.

Naturvårdsverketin eli Ruotsin Luonnonsuojeluviraston hakemuksesta käy ilmi, että kevättulvat ovat aiheuttaneet lukuisia vuotoja Tapulivuoman jätealueen ulkopuolelle ympäristöön heti kaivoksen toiminnan ensimmäisinä vuosina.

Hakemuksen mukaan jätealueen lähijokien ekologinen tila on kaivoksen takia heikentynyt. Kaivoksen alapuolella Aareajoki yhtyy Kaunisjokeen, joka laskee Muonionjokeen. Ensimmäisen kahden toimintavuoden jälkeen alueen jokivesistä ja jokien kaloista löydettiin metalleja.

Viraston mukaan kaivoksen rikastushiekkajätteen käsittely ja jätealue puutteellisine patoineen ovat merkittävä riski ympäristölle. Jätealue on linnuntietä vain viiden kilometrin päässä Suomen rajasta ja siellä rajajokena virtaavasta Muonionjoesta.

Jätealue on perustettu Tapulivuoman suolle Ruotsin ja Suomen rajajokikomission 2010 antaman ympäristöluvan perusteella.

Norrbottenin lääninhallituksen ympäristönsuojeluosaston mukaan myös nykyinen kaivosyhtiö Kaunis Iron poikkeaa lupaehdoista. Yhtiö on kiistänyt viranomaisten väitteet. Yhtiö on hakemassa uutta lupaa uusien avolouhosten tekemiseksi ja jätealueen suurentamiseksi.

Uusi lupahakemus antaa viranomaisille lisää aikaa

Olisi melkoinen yllätys jos Ruotsin ympäristötuomioistuin peruuttaisi ympäristöluvan ja kaunis Iron Ab joutuisi sulkemaan kaivoksen. Niin ei ole tehty tähänkään asti, vaikka ympäristönsuojelua valvovat viranomaiset Ruotsissa ovat arvostelleet laiminlyöntejä kaivoksen perustamisesta asti.

Uudessa lupaprosessissa Kaunis Iron hakee uutta lupaa myös kiistellylle Tapulivuoman jätealueelle.

Uuden lupaprosessin käynnistys tarjoaa Ruotsin ympäristöviranomaisille ja tuomioistuimille kosolti lisää harkinta-aikaa. Se antaa myös mahdollisuuden uusien tiukkojen lupamääräysten antamiseen.

Kaivoksen äkillinen sulkeminen voi myös olla suurempi riski kuin lupakäsittelyn venyttäminen. Nythän viranomaisten mukaan äkkivaaraa ympäristölle ei ole, mutta pitkän ajan kuluttua on, jos meno ei muutu.

Lue myös: