Pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt laskuun

Pisimpään työttöminä ovat olleet iäkkäät, miehet ja korkeammin koulutetut.

Yli vuoden työttömänä olleiden määrä on laskenut 121 700:sta 66 200 työttömään. Kuva: Orna Ben Lulu / Yle

Pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt laskuun lyhytkestoisen työttömyyden vanavedessä. Tilastokeskuksen lukujen (siirryt toiseen palveluun) mukaan käänne tapahtui jo vuonna 2017. Lyhytkestoinen työttömyys oli kääntynyt laskuun jo vuosista 2014 ja 2015 lähtien, kun työttömiä oli enimmillään jopa noin 375 000.

Vuoden 2015 jälkeen työttömien määrä väheni 118 400:lla viime vuoden lopun 256 500:aan. Tilastokeskuksen luvut kertovat samalla, että vuosina 2016–2018 yli vuoden työttöminä olleiden määrä laski 121 700:sta 66 200:aan.

Osa vähenemisestä selittyy työttömien tynhakijoiden määräaikaishaastatteluilla. Niiden pohjalta rekistereistä poistettiin noin 20 000, jopa 30 000 ihmistä.

Ikä, sukupuoli ja koulutus

Pitkäaikaistyöttömyyden taustalta löytyy kolme nimittäjää. Ensimmäinen on ikä. Pitkäaikaistyöttömien osuus 55–64-vuotiaiden työttömien määrästä oli 42,3 prosenttia. Vastaavasti alle 24-vuotiaiden osuus oli vain kuusi prosenttia ja 25–44-vuotiaiden 24,3 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömiä vain peruskoulutuksen saaneista työttömistä oli 24,3 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömiä oli noin neljännes ammatillisen koulutuksen tai ylioppilastutkinnon suorittaneista työttömistä. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden pitkäaikaistyöttömien osuus korkeakoulutuksen saaneista työttömistä oli vuoden 2018 lopussa 31,3 prosenttia.

Korjattu: 15.15 Korjattu pitkäaikaistyöttömien osuus vastaamaan kyseisen väestöryhmän työttömiä.

Lue lisää: