Hyppää sisältöön

Jäikö valkolakki hankkimatta ja lukio käymättä, mutta korkeakoulu kiinnostaa? Tässä 5 väylää korkeakouluopintoihin

Korkeakoulupaikka voi irrota kovalla työllä tai vaikkapa erityislahjakkuudella. Ylioppilastutkinnon lisäksi väyliä on useita.

Korkeakouluun voi päästä, vaikka ei olisi ylioppilas. Esimerkiksi näyttämällä osaamistaan erilaisissa kilpailussa. Kuva: Ilkka Klemola / Yle

Valkolakki päähän, lukion päättötodistus taskuun ja korkeakoulun pääsykokeisiin. Toki näinkin, mutta korkeakouluun voi päästä muullakin tavoin. Ammattiopistosta voi päästä ammattikorkeakouluun opiskelemaan jopa pääsykokeeseen osallistumatta.

1. Väylä- ja polkuopinnot ammattikorkeakouluun

Esimerkiksi Lapissa luoduissa Väylä-opinnoissa ammattiopinnot voi vaihtaa saman alan ammattikorkeakouluopintoihin suorittamalla ensimmäisen lukuvuoden opintoja etukäteen 30 opintopisteen verran.

Pari vuotta tarjolla ollutta mahdollisuutta on hyödyntänyt vuosittain toistakymmentä opiskelijaa.

– Vaatii paljon työtä, ei vuoden aikana ole ollut aikaa juuri muuhun, kertoo Teija Granat, joka valmistuu tänä keväänä Lappiasta suunnitteluassistentiksi. Hän aloittaa tulevana syksynä Lapin ammattikorkeakoulussa rakennusinsinööriopinnot.

Väyläopinnoissa kohtaavat ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun yhteiset intressit.

– Meillä on opiskelijoita, joiden urasuunnitelma on ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoululle on tärkeää saada hyviä, motivoituneita opiskelijoita tutkintoihinsa, sanoo opinto-ohjaaja Kaisu Liiten ammattiopisto Lappiasta.

Lapin ammattikorkeakouluun voi päästä myös polkuopintojen erillishaun kautta. Silloin opintoja on tehtävä etukäteen 60 pisteen verran. Useilla ammattikorkeakoululla on olemassa omat väylä- ja polkuopintonsa.

Opinto-ohjaaja Kaisu Liiten ja Väylä-opiskelijat Teija Granat ja Teija Faarinen ammattiopisto Lappiasta. Kuva: Kimmo Hiltula / Yle

2. Avoimen yliopiston kautta yliopistoon

Ikivanha keino päästä yliopistoon on ollut avointen yliopisto-opintojen kautta. Esimerkiksi Lapin yliopistossa näin voi päästä tällä hetkellä kasvatustieteelliseen ja yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

Lapin yliopistokin on mukana 11 yliopiston yhteisessä Toinen reitti yliopistoon (TRY) –hankkeessa kehittämässä avoimen yliopiston väylää.

– Yliopistot päättävät avoimen yliopiston väylästä pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan. Tavoitteena on, että päätökset tehtäisiin pidemmäksi aikaa, kertoo projektipäällikkö Paula Savela TRY-hankkeesta.

Savelan mukaan avoimen yliopiston kautta opintoihin pääsee melko harva, mutta väylää on tarkoitus leventää esimerkiksi tiedotuksen avulla. Tämän reitin pääsyvaatimukset ovat varsin vaihtelevat – 60 opintopisteestä jopa yli sataan – mutta vaatimuksia halutaan yhtenäistää.

3. Toiseen asteen tutkinnolla pääsykokeiden kautta

Toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat hakea korkeakouluihin pääsykokeen kautta. Reitti on sama kuin ylioppilaillekin.

Mahdollisuudesta huolimatta varsin harva päätyy yliopistoon ammattikoulun kautta. Ammattikorkeaan tullaan nykyisin ammattiopiston kautta. Nuorten tulevaisuusraportin mukaan lähes puolet ammattiopistoissa opiskelevista suunnittelee jatkavansa opintojaan ammattikorkeakouluissa.

4. Kilpailumenestyksellä korkeakouluun

Korkeakouluopintoihin voi päästä näyttämällä osaamistaan erilaisissa kilpailussa. Esimerkiksi Talousguru-kilpailun voittaja voi valita mieleisensä jatko-opiskelupaikan useasta vaihtoehdosta eri yliopistoissa. Tämän vuoden Talousguru-kilpailuun osallistui lähes tuhat lukiolaista 145 koulusta.

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry järjestää Neljän tieteen kisoja, joihin kuuluvat lukion matematiikka-, fysiikka- ja kemiakilpailut, peruskoulun matematiikkakilpailu sekä lukion ja peruskoulun yhteinen tietotekniikkakilpailu Datatähti.

Kunkin lukiokilpailun loppukilpailun 10 parasta voi hakea alansa korkeakoulupaikkaa ilman pääsykoetta. Opiskelupaikkaa tulee tällöin hakea erikoistapauksena.

Myös Taitaja-kisan finalistit voivat saada toiselta asteelta valmistuttuaan opinto-oikeuden ammattikorkeaan ilman valintakoetta. Näin on ainakin Lapin AMK:ssa.

5. Taideopintoihin erityislahjakkuuden perusteella

Näyttelijäntaiteen koulutukseen ja kuvataideakatemiaan vaaditaan periaatteessa suoritettu ylioppilastutkinto, muu toisen asteen tutkinto tai vastaava koulutus ulkomailla.

Näyttelijäkoulutuksen erityislaatuisuuden vuoksi erityistä lahjakkuutta ja soveltuvuutta alalle valintakokeessa osoittanut ihminen voidaan hyväksyä ilman minkään edellä mainitun tutkinnon suorittamista.

Vastaavasti kuvataideakatemiaan voidaan ottaa hakija, jolla yliopisto toteaa olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Lue myös:

.
.