Lapin kansanedustajilta kirjallinen kysymys Kaunisvaaran kaivoksesta

Lapin kansanedustajat toivovat, että Suomen viranomaiset selvittävät vesistöpäästöjen tilanteen viipymättä.

Tornionjoki
Kaunisvaaran kaivoksen rikastushiekkajäte pumpataan Tapulivuoman suolle ja metsään. Kaivosjäte näkyy kuvassa harmaana. Kuva on otettu viime viikon perjantaina iltapäivällä kaivosalueen pohjoispuolelta. Lämpotila oli +17 asteen vaiheilla.  Kaivosyhtiön mukaan aineksia ei pääse kuvassa näkyvän kaivosalueen rajaavan tien ulkopuolelle. Pajala, Tapulivuoma, Ruotsi, 17.5.2019
Kuvassa harmaana näkyvä Kaunisvaaran kaivoksen rikastushiekkajäte pumpataan Tapulivuoman suolle ja metsään. Jarmo Honkanen / Yle

Lapin kansanedustajat viittaavat kysymyksessään Ylen uutisiointiin, jossa kerrottiin Kaunisvaaran kaivoksen pumppaavan rikastushiekkaa tulvivalle suolle.

Ylen saamien tietojen mukaan on olemassa riski, että rikastushiekka leviää suon kautta lähivesistöihin, jotka ovat suorassa yhteydessä Muonion-Tornionjoen vesistöalueisiin.

Lapin kansanedustajat kysyvät, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä estääkseen Kaunisvaaran kaivoksen rikastushiekan pumppaamisen suoalueelle ja siitä mahdollisesti aiheutuvan Tornionjoen saastumisen.

Kansanedustajat toteavat, että Tornionjoki on Euroopan pisin vapaana virtaava joki ja merkittävä Itämeressä vaeltavan siian ja merilohen lisääntymisjoki, jonka merkitys jokivarren asukkaille ja kalastusmatkailulle on mittaamaton.