Seinäjoen ja Tampereen välinen kaksoisraide vaikuttaisi talouteen myönteisesti

Kaksoisraiteen aluetaloudelliset vaikutukset olisivat selvityksen mukaan merkittävät.

Seinäjoki
Seinäjoen rautatieaseman ratapiha.
Olli Koski / Yle

Tampereen ja Seinäjoen välille kaavailtu kaksoisraide toisi merkittävästi uusia investointeja ja työpaikkoja.

Tämä ilmenee Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan liiton tilaamasta selvityksestä, jossa on arvioitu kaksoisraiteen aluetaloudelliset vaikutukset.

950 miljoonan euron ratainvestointi loisi positiivisen talouden kierteen, joka poikisi uutta kysyntää ja liikevaihtoa noin 250 miljoonan euron edestä. Vaikutukset tuntuisivat Etelä-Pohjanmaata laajemmallakin alueella.

Matkustajamäärä ja teollisuuden kuljetukset voisivat kasvaa ja kasvihuonepäästöt vähentyä.