Viitostien parannustoimet pian myös Nuutilanmäki–Juva -välille

Uutta linjaa on tehty tähän asti Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä.

Lyhyet
Viitostielinjaa kallioleikkausten keskellä Mikkelin ja Juvan välillä.
Petri Vironen / Yle

Uuden viitostien rakennustyöt Nuutilanmäen ja Juvan välillä käynnistyvät puiden poistolla ensi kesänä. Nyt valtatietä on tehty Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä.

Tiepätkän tiesuunnitelma on hyväksymiskäsittelyssä ja hyväksynnän jälkeen maanmittauslaitos tekee tiealueen haltuunoton.

Urakoitsijoilta odotetaan tarjouksia elokuussa ja tielinjatöihin on tarkoitus päästä syksyllä.

Nuutilanmäen ja Juvan välille tulee nelikaistaista väylää nykyisen tielinjan päälle. Tämä aiheuttaa liikennehaittaa viitostiellä rakennusaikana.

Koko tielinja valmistuu pääosin vuoteen 2021 mennessä.