Lappeenranta joutuu etsimään jätevedenpuhdistamolle uutta paikkaa − Hyväristönmäen ympäristölupa nurin

Lappeenranta joko käynnistää suunnittelutyön uudelleen tai hakee valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

jäteveden käsittely
Toikansuon jätevedenpuhdistamo.
Toikansuon jätevedenpuhdistamon ympäristölupa on voimassa vuoden 2022 loppuun.Yle

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Lappeenrannan uuden jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan.

Käytännössä hallinto-oikeuden päätös tarkoittaa sitä, että uusi jätevedenpuhdistamo on rakennettava muualle kuin Hyväristönmäkeen.

Hallinto-oikeuden mukaan Rakkolanjokeen suunniteltua purkuvesistöä ei voida pitää sopivana merkittävän pilaantumisriskin ja epäselvän kaavoitustilanteen vuoksi.

Rakkolanjoki laskee Viipurinlahteen. Sitä käytetään Lappeenrannan nykyisen jätevedenpuhdistamon purkuväylänä.

Lappeenrannan nykyinen Toikansuon jätevedenpuhdistamo on tullut tiensä päähän. Puhdistamon ympäristölupa on voimassa vuoden 2022 loppuun asti.

KHO hylkäsi jo aiemmin Hyväristönmäen osayleiskaavan

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva sanoo, että tiistaiaamuna saatu hylkypäätös yllätti virkamiehet täysin.

Tilanne on nyt hankala, sillä vaihtoehtoista uutta rakennuspaikkaa ei ole.

– Poliittisen linjauksen mukaan vaihtoehdot ovat Hyväristönmäki ja Toikansuo. Kun Hyväristönmäen kaava-asiakin meni oikeudessa hankalaksi, niin silloin linjattiin, että Toikansuota selvitetään toisena vaihtoehtona. Muita ei ole, sanoo Jarva.

Hankalalla kaava-asialla Jarva viittaa maaliskuussa 2019 saatuun korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon osayleiskaavan.

Lappeenrannan kaupungintalolla pohditaan nyt, käynnistetäänkö jätevedenpuhdistamon suunnittelutyö uudestaan vai haetaanko valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Jääkö purkuvesistöksi Saimaa?

Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Reijo Kolehmaisen mukaan päätös ei ollut energia- ja vesiyhtiön puolesta odotettu ja jatkosta neuvotellaan yhdessä Lappeenrannan kaupungin kanssa.

− Purkuvesistön vaihtoehdoksi jää tämän päätöksen johdosta Saimaa. Toikansuon ympäristöluvan jatkon osalta päätös on edelleen saman hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Odottelemme vielä sitäkin päätöstä, Kolehmainen kertoo.

Kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen on päätöksestä hämmentynyt.

− Ainoaksi purkuvesistövaihtoehdoksi jää Saimaa ja siellä Lappeenrannan Pappilansalmen ja Joutsenon edustan välinen alue. Rakkolanjoen ja Haapajärven tilan parantaminen jää tässä tilanteessa myös avoimeksi, Räsänen sanoo.