Mikkelissä suurin osa omakotitaloista kierrättää biojätteensä – kyselyn perusteella Rantakylässä, Riutassa ja Launialassa lajitellaan ahkerasti

Vastausten perusteella lähes kaksi viidestä omakotitalouksista kärrää biojätteet omaan kompostoriin ja noin joka kolmas biojäteastiaan.

biojätteet
biojätettä
AOP

Mikkelissä suurin osa omakotitalojen asukkaista kierrättää biojätteensä omaan kompostoriin tai biojäteastiaan.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut toteutti tänä keväänä selvityksen omakotitalojen biojätteen käsittelystä Rantakylässä, Lähemäellä, Launialassa, Urpolassa ja Riutassa.

Kyselyvastausten perusteella biojätteet kierrätetään parhaiten Rantakylässä, Riutassa ja Launialassa. Näillä alueilla vain 7–10 prosenttia vastanneista ei kierrätä biojätettä tai kierrättää siitä vain osan.

Lähemäeltä vastanneista 16 prosenttia kertoi laittavansa kaiken tai osan biojätteistään sekajätteisiin ja Urpolassa jopa yli viidennes vastanneista.

Vastausten perusteella lähes kaksi viidestä omakotitalouksista kärrää biojätteet omaan kompostoriin ja noin joka kolmas biojäteastiaan. Kimppa-astian toisen kiinteistön kanssa jakoi noin joka kymmenes vastaaja.

Vastanneista 41 prosenttia olisi kiinnostunut biojätteen yhteiskeräyspisteestä, joka olisi aluekeräyspisteen yhteydessä. Eniten yhteiskeräys kiinnostaisi vastanneita, jos jätteiden kuljetusmatka olisi alle kilometrin.

Selvityksen perusteella biojätteen keräys tai kierrätys toteutuu hyvin, mutta parantamisen varaa on myös runsaasti.

Kyselyyn saatiin noin 430 vastausta valituilta asuinalueilta. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut teetti selvityksen yhdessä Metsäsairilan ja Mikkelin jätehuoltoviranomaisen kanssa.

Lue myös:

Mikkelissä halutaan kehittää omakotitalojen biojätekierrätystä