Tilastokeskus muutti säästösyistä kuluttajien luottamuksen mittaustapaa – ihmiset eivät enää vastaa puhelimeen niin kuin ennen

Tiedonkeruuta tehostetaan verkossa tehtävillä kyselylomakkeilla.

kuluttajabarometrit
maksua kassalla
Kuluttajien luottamus antaa ekonomisteille vihjeitä talouden suunnan muutoksista.Ismo Pekkarinen / AOP

Tilastokeskus on kysynyt jo yli kolmekymmentä vuotta kansalaisilta mielipidettä oman ja Suomen talouden näkymistä. Kuluttajabarometrinä tunnettu kysely on tehty kuukausittain, joten se on antanut hyvän kuvan tavallisen kansalaisen talousnäkymistä ja niiden muutoksista.

Pitkä aikasarja kerätystä tiedosta katkesi maanantaina, kun Tilastokeskus julkaisi ensimmäisen (siirryt toiseen palveluun), uudella tavalla kootun yhteenvedon kuluttajien luottamuksesta. Aiemmin tieto kerättiin pelkästään puhelinhaastatteluina. Nytkin soitellaan, mutta nyt haastattelun sijasta voi vastata verkkolomakkeella.

– Uuteen menetelmän siirryttiin rahan säästämiseksi. Puhelimessa tehtävät haastattelut ovat kalliita ja ihmisiä on ollut hankala tavoittaa viime aikoina, Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Kangassalo perustelee muutosta.

Kangassalo arvioi, että ensimmäinen tiedonkeruuvuosi ei vielä juuri säästöä tuo, koska menetelmä vaatii koko ajan pientä säätämistä. Jatkossa Kangassalo arvioi kustannusten vähenevän jopa kolmanneksella aiempaan verrattuna. Samalla hän toivoo, että kyselyyn saadaan tarpeeksi vastauksia.

– Vastausprosentissa on tapahtunut hurja muutos. Ennen oli surkea tulos, jos vastausprosentti oli alle 70. Nykyisin ollaan iloisia jos vastauksia kertyy yli 50 prosenttia, Kangassalo kertoo.

Suppeampi ja kevyempi

Uuden tilaston otoskoko on hieman pienempi kuin aiemmin, 2 200 kuluttajaa. Toukokuun kyselyyn vastasi lähes joka toinen. Käyttöön tuli myös niin sanottu paneelimenetelmä (siirryt toiseen palveluun), jossa kukin osallistuja on mukana kahdesti puolen vuoden aikana.

Tiedon keräämistavan uudistamisen lisäksi Tilastokeskus uudisti myös kyselyn sisältöä, joka on nyt aiempaa huomattavasti suppeampi ja kevyempi.

Enää ei esimerkiksi kysytä säästämisestä tai sijoittamisesta kovin tarkasti eikä tiedustella asunnon tai auton ostamisen rahoitustapaa. Lisäksi kysymykset kohdistuvat kotitalouden sijasta suoraan vastaajaan henkilökohtaiseen tilanteeseen.

– Aiemmasta tutkimuksesta me ekonomistit saimme enemmän informaatiota kuin tästä uudesta. Toisaalta tämä uusi tutkimustapa saattaa mitata edellistä paremmin kuluttajien kokemaa taloustilanteen muutosta, koska vastaajilta kysytään heidän henkilökohtaista näkemystään. Ennen kysyttiin myös näkemystä koko kotitalouden kannalta, Handelsbankenin pääekonomisti Tiina Helenius sanoo.

Ekonomistit ovat jonkin verran keskustelleet uudistuksen hyödyllisyydestä. Pertti Kangassalon mukaan etenkin sosiaalisessa mediassa käytiin välillä vilkastakin mielipiteen vaihtoa asian ympärillä.

Pehmeää tietoa nopeasti

Pertti Kangassalo korostaa, että uudessa keruutavassa ei ole tingitty yhtään vastaajien kulutuskäyttäytymistä koskevissa kysymyksissä. Hänen mielestään koko kyselyn hienous on juuri siinä, että se antaa tarkan ja konkreettisen tiedon tavallisen ihmisen näkemyksistä talouden tilasta.

– Kuluttajaluottamuksen etu on myös siinä, että tieto on käytettävissä nopeasti. Esimerkiksi bruttokansantuotteen lukuja joutuu odottamaan parikin kuukautta, mutta tällainen niin sanottu pehmeä tieto antaa vihjettä talouden suunnasta jo paljon aikaisemmin, Nordean analyytikko Lotta Lähteenmäki sanoo.

Maanantaina yliaktuaari Pertti Kangassaloa vähän jännitti se, miten Euroopan komissio julkistaa Suomen tiedot omilla verkkosivuillaan tiistaina.

Komissiolle toimitettiin tiedot selityksineen tehdyistä muutoksista ja siitä, että luvut eivät ole enää vertailukelpoisia aiempiin vuosiin ilman korjaavia laskutoimituksia.

– Jostain syystä lukuja ei oltu laitettu sinne taulukkoon oikein. Täytyy tällä viikolla ottaa yhteyttä ja pyytää laittamaan oikeat tiedot paikoilleen, Kangassalo sanoo.

Omille sivuilleen Tilastokeskus on korjannut kuluttajien luottamusluvut vertailukelpoisiksi tammikuusta 2018 alkaen.