Finnwatch vertaili sote-alan yritysten verovastuullisuutta: Mehiläinen oli viimeisenä

Finnwatchin mukaan Suomen osinkoverojärjestelmä aiheuttaa epätasa-arvoa verovelvollisten välillä.

yritysverotus
Lääkäri avaa ruiskua muovipakkauksesta.
Verolainsäädännön puutteiden vuoksi osa sote-yrityksistä saa merkittäviä veroetuja samalla kun toiset maksavat huomattavasti enemmän veroja. Derrick Frilund / Yle

Yritysten vastuullisuutta tarkkaileva Finnwatch edellyttää, että sote-alan yritykset sitoutuisivat vastuullisen veronmaksun periaatteisiin. Lisäksi niiden tulisi linjata julkisesti käytössään olevista verosuunnittelun keinoista.

Finnwatch on vertaillut kuuden suurimman Suomessa toimivan sote-alan yrityksen verovastuullisuutta. Raportissa verovastuullisuutta arvioidaan tarkastelemalla toimia, joilla yritys pyrkii välttämään toimintamaahansa maksettavia veroja.

Finnwatchin mukaan verolainsäädännön puutteiden vuoksi osa yrityksistä saa merkittäviä veroetuja samalla kun toiset maksavat huomattavasti enemmän veroja.

– Yritysten tulee laatia julkinen veronmaksun vastuullisuutta koskeva strategia, jossa ne linjaavat käytössään olevista verosuunnittelun keinoista, Finnwatch suosittaa raportissaan.

Mukana vertailussa olivat Attendo, Mehiläinen, Cor Group eli Coronaria, Pihlajalinna, PlusTerveys ja Terveystalo.

Parhaiten menestyivät Pihlajalinna ja Coronaria, jotka saivat viisi pistettä. Paras mahdollinen pistemäärä oli +11 ja huonoin -11. Kolmannella sijalla on PlusTerveys kolmella pisteellä.

– Nämä yritykset voisivat edelleen parantaa sijoitustaan laatimalla selkeät julkiset verovastuullisuuslinjaukset sekä puuttumalla tulonmuuntoon palkkaamalla entistä useamman lääkärin suoraan työsuhteeseen, kerrotaan Finnwatchin raportissa.

Finnwatchin mukaan esimerkiksi yli puolet Pihlajalinnan lääkäreistä työskentelee ulkopuolisina palveluntarjoajina. Yhtiö maksaa lääkäreille työpanososinkoja.

Terveyspalveluyritys Mehiläisen toimipiste Oulun keskustassa.
Mehiläinen menestyi Finnwatchin vertailussa heikoiten.Timo Heikkala / Lehtikuva

Julkisesta verostrategiasta pisteitä

Heikoiten menestyi Mehiläinen, jonka tulos oli -2 pistettä.

– Mehiläinen sai eniten pisteitä julkisesta verostrategiastaan, mutta menetti pisteitä Suomessa verotettavaa tulosta vähentävistä lainajärjestelyistään, käynnissä olevasta veroriidastaan sekä tulonmuunnosta. Tulonmuunnolla tarkoitetaan tilannetta, jossa ansiotuloja muunnetaan pääomatuloiksi.

Attendo jäi -1 pisteeseen ja Terveystalo nollaan pisteeseen. Finnwatchin mukaan molemmilla yrityksillä on käynnissä veroriitoja ja ne osallistuvat tulonmuuntoon.

Finnwatch kuitenkin huomauttaa, että sekä Terveystalo että Attendo ovat purkaneet vanhoja aggressiivisia kansainvälisiä verojärjestelyjään.

– Terveystalon kohdalla vanhoista järjestelyistä kertyneet tappiot ovat vielä viime vuosina vähentäneet yhtiön Suomessa maksamia veroja. Nämä tappiot tulevat käytetyksi yhtiön mukaan vuoden 2019 alussa, minkä jälkeen yhtiön verovastuullisuus tässä raportissa käytettyjen kriteerien mukaisesti paranee.

Kritiikkiä osinkoverojärjestelmälle

Päättäjille Finnwatch suosittaa muun muassa Suomen korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn kiristämistä. Yhdistys kritisoi Suomen osinkoverojärjestelmän aiheuttavan epätasa-arvoa verovelvollisten välillä.

– Suurituloiset voivat muuntaa palkkatuloja osinkotuloiksi ja saavuttaa tätä kautta merkittävän veroedun ansiotuloverotukseen verrattuna.

Yhdistys toteaa raportissaan, että yhtiöiden rahoitusjärjestelyjen läpikäyminen ja arviointi edellyttää kuntien päättäjiltä, medialta ja kansalaisjärjestöiltä yhtiöiden tilinpäätösten tarkastelua, joten Patentti- ja rekisterihallituksen Virre-tietokannan käytön tulisi olla maksutonta.

Yhdistys myös muun muassa säätäisi yritysverotusta koskevat tuomioistuinten päätökset julkisiksi ja tekisi verotusta koskevien oikeudenkäyntien päätöksistä julkisia.

Raportti on tuotettu vuonna 2018 kerätyllä joukkorahoituksella. Selvitys perustuu sote-alan yrityksille lähetettyyn laajaan kyselyyn sekä maakohtaiseen veroraportointipohjaan, joka yrityksiä on pyydetty täyttämään vuosien 2016-2018 ajalta.

Finnwatchin jäsenjärjestöjä ovat Kirkon ulkomaanapu, Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK, Fingo, Kuluttajaliitto, Eettisen kaupan puolesta, Maan ystävät, Dalitien solidaarisuusverkosto, Suomen lähetysseura, Solidaarisuus, Kios Foundation ja Attac.