Lapin ainoa yksityinen lukio anoo kunnalta 60 000 euroa – maksamattomia laskuja viime vuodelta kymmeniä tuhansia

Yksityisen Ylitornion lukion saamat valtionavustukset vähenevät oppilasmäärien pudotessa.

Ylitornio
Ylitornion yhteiskoulun lukio
Talvikuva Ylitornion yhteiskoulun lukiosta.YLE / Sauli Antikainen

Ylitornion Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiö anoo Ylitornion kunnalta 60 000 euron suuruista toiminta-avustusta lukiolle.

Rahantarve johtuu ensi syksynä aloittavien opiskelijoiden määrän romahtamisesta, minkä vuoksi koulutuksen järjestäjän saaman valtionosuuden määrä pienenee. Vain 11 Ainiovaaran koulun 9. luokan oppilasta on hakenut oman paikkakunnan lukioon.

Ylitornion lukion taloudellinen tilanne on ollut huolestuttava jo usean vuoden ajan. Kuluvan vuoden tilikauden talousarvio on reilut 60 000 euroa alijäämäinen.

Viime vuonna tappiota kertyi reilut 26 000 euroa. Lukiolla on viime vuodelta kunnalle maksamattomia laskuja edelleen yli 40 000 euron edestä.

Konsulttiselvitys: Lukio kannattaisi siirtää kunnalle

Lisäksi Yhteiskoulun kannatusosakeyhtiö haluaa korottaa kunnalta saamiaan korvauksia lukiotilojen vuokraamisesta päiväkotikäyttöön.

Vuonna 2015 tehdyn vuokrasopimuksen mukaan kunta maksaa tiloista viiden euron neliövuokraa ja tilojen vuotuisista käyttökustannuksista (sähkö, vesi, lämmitys) 30 prosenttia. Kannatusosakeyhtiö ehdottaa, että kunnalla vuokralla olevien tilojen käyttökustannuksista voitaisiin laskuttaa takautuvasti 50 prosenttia nykyisen 30 prosentin sijaan vuoden alusta laskien.

Ylitornion kunta tilasi viime vuonna konsulttiselvityksen lukion tulevaisuuden näkymistä. Selvityksen mukaan lukiokoulutuksen järjestämisvastuu olisi perusteltua siirtää kunnalle. Kunta on ryhtynyt toiminnan järjestämisestä neuvotteluihin kannatusosakeyhtiön hallituksen kanssa.

Kunnan sivistyslautakunta esittää, että kunnanhallitus myöntää lukion kannatusosakeyhtiölle 60 000 euron toiminta-avustuksen.