1. yle.fi
  2. Uutiset

Oulun lastensuojelu näytti äidin terveystietoja ulkopuolisille – "Tapaus on vakava ja erittäin huolestuttava"

Lastensuojelusta on tehty kahden vuoden aikana selvästi enemmän kanteluja Oulussa kuin muissa suurissa kaupungeissa. Viime aikoina tilanne on kuitenkin alkanut parantua.

Oulu
keinuvan lapsen varjo
AOP

Oulun kaupungin lastensuojelussa on paljastunut vakavia ongelmia.

Yle sai haltuunsa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tuoreen päätöksen, jonka mukaan kaupunki on luovuttanut eteenpäin salassapidettäviä tietoja huostaanottoa valmistellessaan. Päätös tehtiin Oulun lastensuojelun toiminnasta jätettyyn kanteluun.

Aluehallintoviraston ratkaisusta selviää, että Oulun sosiaalityöntekijä oli antanut lapsen sijaisperheen vanhemmille lapsen äidin henkilökohtaiset terveystiedot tämän menneisyydestä ilman äidin lupaa.

Virasto antoi tapauksesta Oululle huomautuksen eli vakavimman seurauksen, joka kantelusta voi koitua.

Lisäksi se vaatii kaupungilta tarkkaa selvitystä siitä, miten lastensuojelussa toimitaan salassapidettävien tietojen kanssa.

"Yksittäisen työntekijän osaamattomuutta"

Salassapitoa koskevaa kantelua selvittäessä aluehallintoviranomaisille jäi epäily, että käytännöissä saattaa olla Oulussa yleisemminkin ongelmia.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös ei ole julkinen, mutta sosiaali- ja terveyspalveluyksikön päällikkö Pirjo Mäkeläinen kommentoi asiaa Ylen pyynnöstä. Hänen mukaansa vastaavat selvityspyynnöt eivät ole kovin yleisiä.

– Tapaus on vakava ja erittäin huolestuttava. Haluamme selvittää, onko kyse yksittäisestä tilanteesta vai laajamittaisesta tavasta toimia Oulun lastensuojelussa, sanoo Mäkeläinen.

Oulun kaupungin sosiaalijohtajan Arja Heikkisen mukaan Oulussa tiedetään varsin hyvin, että terveystiedot ovat salassapidettäviä ja käytäntöä myös noudatetaan.

– Tässä tapauksessa on ollut kyse puhtaasti yksittäisen työntekijän osaamattomuudesta. Järjestämme paljon erilaisia lakikoulutuksia ja käymme läpi tietosuoja-asioita työntekijöiden kanssa. Käytössämme on tietosuojaohjeistus, jota noudatamme, Arja Heikkinen sanoo.

Oulussa asunut äiti teki terveystietojaan koskevan kantelun jo kaksi vuotta sitten, mutta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi pahojen käsittelyruuhkiensa takia ratkaisun vasta viime viikolla. Äiti lähetti päätöksen Ylelle ja antoi luvan tietojen julkaisemiseen, mutta alaikäisen lapsen suojelemiseksi emme kerro äidin nimeä.

Sosiaalijohtaja Heikkisen mukaan tietosuojakäytäntöjä on kehitetty Oulussa entisestään samaan aikaan, kun aluehallintovirasto käsitteli asiasta tehtyä kantelua.

Oulu nousee esiin tilastoissa

Pyysimme tätä juttua varten aluehallintovirastoilta tilastot siitä, miten paljon Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista on tehty lastensuojelua koskevia kanteluja.

Tilastoista käy ilmi, että Oulusta tehtyjä kanteluita on ollut kahden viime vuoden aikana käsittelyssä paljon enemmän kuin muista kaupungeista tehtyjä kanteluita.

Vuosina 2017–2018 Oulun lastensuojelua koskevia kanteluita käsiteltiin aluehallintovirastossa 65 kappaletta, kun asukasluvultaan huomattavasti suuremmissa Helsingissä ja Espoossa niitä oli yli puolet vähemmän.

Vielä vuonna 2016 Oulun lastensuojelusta tehtyjä kanteluita oli paljon vähemmän: silloin niitä oli tehty selvästi eniten Espoon lastensuojelusta.

Oulun lastensuojelusta tehdyt kantelut paljastivat useampia ongelmia. Esimerkiksi 16 tapauksesta löydettiin suoraan erilaista lainvastaista toimintaa ja useista muista muita mahdollisia puutteita tai epäkohtia.

Suomen 10 suurimman kaupungin lastensuojeluja koskevat kantelut
Lasse Isokangas / Yle

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston mukaan Oulun tilastot selittyvät osin sillä, että aluehallintovirasto ratkoi 2017-2018 tavallista enemmän lastensuojeluasioita purkaessaan käsittelyruuhkiaan.

– Se on kuitenkin toissijainen syy. Ensisijainen syy on ilman muuta se, että Oulun lastensuojelussa on ollut tuohon aikaan erilaisia ongelmia, joista meille on kanneltu paljon, sanoo sosiaali- ja terveyspalveluyksikön päällikkö Pirjo Mäkeläinen.

Mäkeläisen mukaan ongelmat juonsivat juurensa muun muassa siihen, että Oulun lastensuojelussa oli liian vähän työntekijöitä ja työntekijät myös vaihtuivat tiuhaan tahtiin.

Lisäksi jotkut Oulun lastensuojelun toimintatavat herättivät kantelijoissa suuttumusta. Lastensuojelun työntekijät ovat saaneet aluehallintovirastolta moitteet esimerkiksi aiemmin mainitun äidin toisesta kantelusta, kun he kehottivat sijaisperhettä kaatamaan toistuvasti pois sijoitetulle vauvalle toimitetut äidinmaidot. Äidille ei kerrottu, ettei maitoa käytetty.

Aluehallintoviraston mukaan sosiaalityöntekijät menettelivät tuossa tapauksessa ammattieettisten velvollisuuksien vastaisesti.

Tiukempi syyni

Oulun lastensuojelu on ollut ongelmien takia tavallista tarkemmassa seurannassa, mutta viime vuonna erityisvalvonta päätettiin lopettaa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto katsoi silloin, että Oulu on saanut korjattua ongelmiaan esimerkiksi juuri työvoimaa palkkaamalla.

– Tänä vuonna Oulun lastensuojelusta on tullut meille kanteluita jo selvästi aiempaa vähemmän. Seuraamme silti tilannetta tarkasti, Pirjo Mäkeläinen sanoo.

Seurantaan kuuluu olennaisena osana myös Oululta nyt penättävä selvitys siitä, miten kaupungin lastensuojelussa toimitaan salassapidettävien tietojen kanssa.

Siihen Oulun on annettava tarkka selvitys elokuun loppuun mennessä.

Lue seuraavaksi