1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. hallitusneuvottelut

Hallitusneuvottelut: Tupakan ja alkoholin vero nousee – Hallitusohjelma on nyt paketissa, sanamuotoja vielä tarkistetaan, kertoo Rinne

Antti Rinne (sd.) kertoo, että hallitusohjelma julkistetaan maanantaina ja ministerisalkuista keskustellaan sunnuntaina.

hallitusneuvottelut
Antti Rinne

Ylen saamien vahvistusten mukaan hallitusneuvotteluissa on sovittu tupakan ja alkoholin verojen korotuksesta osana haittaverojen korotusta.

Verojen yksityiskohdista ei ole kerrottu. Ylen tieto on kolmesta eri lähteestä ja kahdesta eri puolueesta.

Nousun suuruutta kuvailtiin Ylelle muotoilulla "jonkun verran".

Yleensä tupakan ja alkoholin verojen korotus on siirtynyt suoraan hintoihin eli hinnat ovat nousseet.

Rinne: Hallitusohjelma paketissa – talouslukuja vielä tarkistetaan

Hallitusohjelma on valmis, kertoo hallitusneuvotteluiden vetäjä Antti Rinne (sd.).

– Siltä osin se on valmis, että nyt tarkastellaan tekstin sanamuotoja ja vähän talouslukuja vielä varmistetaan. Mutta hallitusohjelma on paketissa, Rinne sanoi Säätytalolla perjantaina iltapäivällä.

Rinteen mukaan hallitusohjelman asioita tarkistetaan sunnuntaina hallitusta muodostavien puolueiden kesken.

– Neuvottelua ei käydä enää hallitusohjelman sisällöistä. Silloin käydään ministerikokonaisuuksia läpi ja varmistetaan, että tekstit ovat yhteisiä joka suunnasta, hän täsmensi.

Rinne kertoi samalla, että hallitusohjelma julkaistaan maanantaina medialle keskustakirjasto Oodissa.

Uusi hallitus on Rinteen arvion mukaan nimitetty ensi viikon lopulla.

Rinteen mukaan hallituksen tavoite on, että talous on tasapainossa vuonna 2023 ja työllisyysaste tuolloin 75 prosenttia.

Hän sanoi olevansa sikäli tyytyväinen, että hallitusneuvottelut sujuivat suurin piirtein siinä aikataulussa kuin hän oli odottanutkin. Alkujaan hallitusohjelman piti olla valmis viikko sitten perjantaina.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin mukaan viimeiset askelmerkit katsotaan sunnuntaina.

– Tänään on saatu paljon aikaiseksi. Siitä näkökulmasta näyttää hyvältä ja voi käydä kotona kääntymässä.

Ministeriasioista ei perjantaina keskusteltu Henrikssonin mukaan lainkaan.

Ylen tiedot: Isien perhevapaita pidennetään

Hallitusneuvottelujen perhevapaita koskevista suunnitelmista on tihkunut lisätietoja.

Hallitusneuvotteluissa on linjattu, että perhevapaauudistuksessa isille kiintiöityjä vapaita pidennetään. Isien perhevapaiden pidennys ei lyhennä äideille kiintiöityä osuutta.

Tulevaisuudessa äideille ja isille kiintiöityjä kuukausia olisi saman verran.

Yksioikoisella päättelyllä perhevapaauudistuksen linjaus merkitsisi vähimmillään isien isyysrahakauden pidentämistä noin kahdella kuukaudella, mutta tähän Yle ei ole saanut yksiselitteistä vahvistusta.

Tällä hetkellä äitien ansiosidonnainen äitiysvapaa kestää neljä kuukautta. Isille on noin kahden kuukauden ansiosidonnainen isyysraha. Lisäksi joko äiti tai isä voivat pitää vanhempainvapaata yhteensä reilut puoli vuotta.

Hallitusneuvottelujen linjauksesta ei pysty varmaksi päättelemään, miten uudistuksen yksityiskohdat toteutuvat. Ne jäävät neuvotteluihin työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Avoinna on esimerkiksi kysymys siitä, lyhennetäänkö nykyistä vapaavalintaista vanhempainvapaata isien kiintiön kasvattamisen vastapainoksi.

Hallitus siis pyytää palkansaajien ja työnantajien järjestöjä neuvottelemaan perhevapaauudistuksen yksityiskohdista.

Jatkovalmistelua varten hallitusneuvotteluissa on linjattu, että perhevapaissa tulee edelleen olla perheiden vapaasti valittava vanhempainvapaa, jota äiti tai isä voivat käyttää sopimallaan tavalla.

Kotihoidon tuki jatkuu nykymuotoisena

Hallitusneuvotteluissa on sovittu, että keskustalle tärkeä kotihoidon tuki jatkuu nykymalliin. Lapsen kotihoidon tukea saa, jos alle kolmevuotiasta lasta hoidetaan kotona.

Aiemmin on epäilty, että jos kotihoidon tuen kestoa ei lyhennetä tai tuen tasoa porrasteta, uudistuksen työllisyysvaikutukset jäävät toivottua vähäisemmiksi.

Tavoite hallitusneuvotteluissa on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuisivat perheissä tasaisesti sekä äidin että isän välillä. Tausta-ajatuksena on työelämän tasa-arvon vahvistaminen.

Linjauksen mukaan perhevapaauudistuksen pitäisi kohdella tasa-arvoisesti eri perhemuotoja ja uudistuksessa otetaan huomioon yrittäjyyden eri muodot.

Ylen tiedon mukaan valtio lisäisi rahaa perhevapaiden järjestämiseen suuruusluokaltaan noin 25 miljoonaa euroa vuositasolla.

Muutokset merkitsevät todennäköisesti palkansaaja- ja työnantajamaksuihin lisämenoja. Palkansaajien ja työnantajien yhteinen kustannus uudistuksesta saattaisi olla esimerkiksi 50–100 miljoonaa euroa vuositasolla.

Yle uutisoi keskiviikkona, että kotihoidon tukeen tuskin tulee merkittäviä muutoksia ja hallitusneuvotteluissa päädytään todennäköisesti isien ansiosidonnaisen vapaan pidentämiseen.

Helatorstaina oli neuvottelutauko

Hallitusneuvottelut jatkuivat helatorstain neuvottelutauon jälkeen.

Hallituksen muodostaja Antti Rinne (sd.) arvioi jo perjantaina aamulla, että perjantaina on viimeinen varsinainen neuvottelupäivä hallitusohjelmasta.

– Auki on muutamia asioita, en yksilöi niitä, Rinne sanoi aamulla kokoukseen mennessään.

Hallitusohjelmasta tiedotetaan vasta viikonlopun jälkeen, Rinne kertoi jo tuolloin. Ministereiden määrä ja tehtävien jakaminen puolueiden kesken ratkaistaan viikonloppuna.

Ylen tietojen mukaan laaja sosiaaliturvan uudistus on menossa parlamentaariseen valmisteluun.

Lisäksi Ylen tietojen mukaan neuvotteluiden suuret kysymykset on ratkaistu. Viimeinen iso ratkaisu oli oppivelvollisuuden pidentäminen, josta puheenjohtajat sopivat torstain vastaisena yönä.

Antti Rinne vahvisti, että oppivelvollisuuden pidentämisestä on sovittu.

– Kyllä teillä on ollut oikeaa tietoa.

Muutoksen aikataulusta Rinne ei vielä halua kertoa, vaan se nähdään hänen mukaansa, kun ohjelma julkaistaan. Oppivelvollisuuden pidentäminen tarkoittaa myös ilmaisia oppimateriaaleja lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville.

Neuvotteluissa on Ylen tietojen mukaan sovittu myös, että työmarkkinajärjestöt ja Suomen yrittäjät ryhtyvät miettimään yhdessä, kuinka Suomeen luodaan kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja.

Helsingin Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) tuleva hallitus aikoo lisätä poliisien määrää. Lehden tietojen mukaan tulossa on noin 300 poliisivirkaa lisää alkavalla hallituskaudella.

Maanantaina tulevan hallituksen talouslinjaus (siirryt toiseen palveluun) kerrottiin julkisuuteen: menot kasvaisivat ja ne katettaisiin työllisyystoimin ja valtion omaisuustuloilla.

Hallitusneuvotteluista on kerrottu aiemmin myös se, että soten hallintomallista on päästy sopuun. Tuleva hallitus suunnittelee myös teknistä valvontaa kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille.

Julkisuudessa olleiden arvioiden mukaan ministeripaikkoja tulisi 18.

Lisää aiheesta:

Hallitus panee järjestöt nostamaan työllisyyttä: Aikataulu "erittäin kunnianhimoinen"

Tuleva hallitus suunnittelee teknistä valvontaa kielteisen päätöksen saaneille turva­paikan­hakijoille

Hallitusneuvotteluiden loppusuoran suurin kysymys ratkaistu: Oppivelvollisuus pitenee toisen asteen tutkinnon suorittamiseen

Lue seuraavaksi