Hannukaisen kaivosyhtiö lupaa vähentää purkuvesien metallipitoisuuksia – päästöjen pelätään jopa tappavan lohia

Kolariin suunnitellun kaivoksen päästöt etenkin Muonionjokeen ovat herättäneet huolta.

kaivosteollisuus
Äkäsjoki ja Hannukaisen kaivosaluetta
Hannukaisen kaivos tulisi näihin maisemiin.Jarmo Honkanen / Yle

Kaivosyhtiö Hannukainen Mining lupaa pienentää purkuvesien metallipitoisuuksia Muonionjokeen. Kolariin suunnitellun kaivoksen päästöt etenkin Muonionjokeen ovat herättäneet huolta. Esimerkiksi Luonnonvarakeskus on aiemmin arvioinut, että kaivoksen päästöt voisivat jopa tappaa äkillisesti lohia.

– Tarkennetut vesienkäsittelysuunnitelmat vaikuttavat moneen asiaan ja tästä syystä sekä kuormituslaskelmat että vaikutukset vedenlaatuun ja vesieliöstöön päivitetään vielä myöhemmin tänä vuonna tehtävään ympäristölupahakemuksen täydennykseen, Hannukainen Mining Oy:n hankejohtaja Jaana Koivumaa sanoo yhtiön tiedotteessa.

Samalla yhtiö aikoo laittaa ajan tasalle myös hankkeen kaivannaisjätteen hallintasuunnitelman sekä sulkemissuunnitelman.

Kun Hannukaisen kaivosyhtiö saa Pohjois-Ruotsin Kaunisvaaran kaivoksen päästölaskelmat, kahden kaivoksen aiheuttamat yhteisvaikutukset voidaan myös päivittää.

Kaunisvaaran kaivoksen rikastushiekan pumppaaminen suolle on herättänyt huolta paikallisissa ihmisissä. Esimerkiksi suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on aiemmin ilmaissut huolensa siitä, miten kaksi kaivosta vaikuttaisivat yhdessä Tornionjoen vesistöalueeseen.

– On tärkeää saada kaikki hankkeen vaikutusarviot ja suunnitelmat selkeiksi, jotta voimme hallita sekä minimoida ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia ja riskejä. Haluamme luoda kestävää, kotimaista kaivostoimintaa, Koivumaa jatkaa.

Hannukainen Mining antoi vastineensa ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksesta saatuihin lausuntoihin keskiviikkona. Kaivoksen luvista päättää aikanaan Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Hannukaisesta aiotaan louhia rautamalmia, sivutuotteina saataisiin kuparia ja kultaa.

Kaivosyhtiö on toivonut aloittavansa Hannukaisen kaivoksen rakentamisen vuonna 2021 ja tuotannon pääsevän käyntiin vuonna 2023. Kaivoksen rakentaminen ja toiminnan aloittaminen maksaa arviolta 200-300 miljoonaa euroa.